היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו?!

קוד: ביאור:ירמיהו יג23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ירמיהו יג23: "הֲיַהֲפֹךְ כּוּשִׁי עוֹרוֹ, וְנָמֵר חֲבַרְבֻּרֹתָיו?! גַּם אַתֶּם תּוּכְלוּ לְהֵיטִיב, לִמֻּדֵי הָרֵעַ".

אתם אומרים שאינכם יכולים להשתנות ולהיטיב את דרכיכם, כמו שכושי לא יכול להפוך את עורו משחור ללבן ונמר לא יכול להפוך את צבען של חברבורותיו; אבל אני אומר לכם שאתם כן יכולים להיטיב את דרכיכם, כי הרע אינו נטיה מולדת - אתם רק למדתם והתרגלתם להרע.

דקויות

לפי רוב המפרשים, משמעות הפסוק היא "כמו שהכושי לא יכול להפוך את עורו משחור ללבן, והנמר לא יכול להפוך את חברבורותיו לצבע אחר, גם אתם לא תוכלו להיטיב, כי אתם כבר למודים (רגילים) להרע " (מצודות, מלבי"ם, דעת-מקרא, ועוד). אולם בפירוש זה יש מספר בעיות:

א. הנמשל אינו מתאים למשל: בני ישראל הם לימודי הרע - הם למדו והתרגלו לעשות רע; אבל, הכושי לא למד להיות שחור והנמר לא למד לגדל חברבורות - הם נולדו כך.

ב. אם אכן בני-ישראל לעולם לא יוכלו להיטיב, מדוע ירמיהו אומר להם כמה פעמים "היטיבו דרכיכם ומעלליכם"? 

לכן, לענ"ד, המשפט " היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו " אינו דברו של הנביא אלא דברם של מתנגדיו. הנביא אומר להם "היטיבו דרכיכם ומעלליכם!", והם אומרים לו "זה בלתי אפשרי - יש לנו נטיה מולדת להרע - אנחנו לא יכולים להשתנות!". ירמיהו דוחה את דבריהם ואומר להם " גם אתם תוכלו להיטיב, לימודי הרע!" - אתם כן יכולים להיטיב, כי אתם לא נולדתם עם נטיה להרע - אתם רק למדתם והתרגלתם להרע. וכמו שהתרגלתם להרע, כך אתם יכולים גם להתרגל להיטיב - הדבר תלוי רק בכם.

תגובות