שנאת היהודים למלכם לפני החורבן

קוד: ביאור:ירמיהו לח19 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ירמיהו לח19: "וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ אֶל יִרְמְיָהוּ 'אֲנִי דֹאֵג אֶת הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר נָפְלוּ אֶל הַכַּשְׂדִּים, פֶּן יִתְּנוּ אֹתִי בְּיָדָם וְהִתְעַלְּלוּ בִי'"

בזמן המצור הבבלי על ירושלים, פנה ירמיהו הנביא אל צדקיהו והמליץ לו להיכנע לבבלים, ואף אמר לו שאם ייכנע הוא יציל את העיר מחורבן.

אבל צדקיהו סירב. הוא דאג שהיהודים, שכבר נכנעו לבבלים לפניו, יתעללו בו. אנחנו למדים מכאן שתי עובדות מצערות על מצב המנהיגות בתקופת החורבן:

לשם השוואה, כ-100 שנה לפני כן היתה ירושלים במצב דומה - היה מצור אשורי על ירושלים. רבשקה שר-צבא אשור פנה אל היהודים וניסה להשפיע עליהם למרוד במלך, אבל הם נשארו נאמנים לחזקיהו:

בימי חזקיהו היה שיתוף פעולה בין המנהיג לבין העם: המנהיג דואג לעם והעם נאמן למנהיג. זמן קצר לאחר מכן, ה' מציל את ירושלים באופן מופלא מהמצור האשורי.

100 שנה לאחר מכן, בימי צדקיהו, המנהיג פוחד מהעם והעם שונא את המנהיג. זמן קצר לאחר מכן, הבבלים כובשים את ירושלים ומחריבים אותה.

(ע"פ שיעור של פרופ' שון זליג אסטר, "מכתבי לכיש", יום עיון וירטואלי האוניברסיטת בר-אילן, ט' באב ה'תש"ף).

מקורות ופירושים נוספים

"דואג - ירא. פן יתנו אותי - הכשדים ביד היהודים, לומר 'מלככם יהי עבדכם, על שקדמתם להשלים עמנו'. והתעללו בי - היהודים" (רש"י).

"אני דאג את היהודים - מפני שהיו בירושלים שתי כתות: כת אחת שרצו להשלים עם הכשדים, וכת השרים עם המלך שרצו להלחם, ושתי הכתות נלחמו זה בזה, כמו שכתוב ביחזקאל סימן כ"א. ועל-כן, היהודים שנפלו אל הכשדים היו שונאים את צדקיהו וירא פן יתנו אותו בידם. והנה, הנביא אמר לו 'אם יצא תצא - וחיתה נפשך', ולא אמר 'וייטב לך ותחי נפשך' כמו שאמר אחרי זה. ואם-כן, לא הבטיח לו רק שיחיה, והתירא פן יתנהו ביד היהודים ויחיה חיי הבוז והקלון" (מלבי"ם).

תגובות