דנאל מספר יחזקאל

קוד: דנאל מספר יחזקאל בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

הנביא יחזקאל מדבר על אדם צדיק וחכם בשם דנאל:

מי היה דנאל?

1. יש אומרים שהכוונה לדניאל היהודי, שקורותיו מתוארים בספר דניאל. דעה זו מתאימה לניקוד של שמו - דַּנִּאֵל. הקשר בינו לבין נוח ואיוב הוא, ששלושתם ראו "עולם בנוי וחרב ובנוי" - שלושתם היו עדים לחורבן גדול וניצלו ממנו, אך לא זכו להציל את שאר בני דורם. לפי זה, הסדר בין השלושה אינו ברור, שהרי איוב, לפי רוב הדעות, חי מוקדם יותר מדניאל.

2. ויש אומרים שהכוונה לאדם אחר, צדיק ידוע שבכלל לא היה מעם ישראל. דעה זו מתאימה לכתיב של שמו - דנאל, ששונה מהכתיב של דניאל היהודי. לפי זה, הקשר בינו לבין נוח ואיוב חזק יותר - שלושתם חכמים וצדיקים שאינם מעם ישראל, ושלושתם חיו בתקופה קדומה, ושמם הפך למשל בכל עמי הסביבה.

תגובות