יחזקאל בחדר הסודות (2)

קוד: ביאור:יחזקאל ח12 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מחברים שונים

אל: מכתב

בפרק ח מביא ה' את הנביא יחזקאל במראות א-להים אל בית המקדש, ומראה לו את תועבות בני ישראל. בין השאר הוא מביא אותו אל פתח החצר הפנימית של בית המקדש, ושם - בתוך חדר סודי - הוא רואה [ח 8-12]: ...והנה פתח אחד. ויאמר אליי: 'בוא וראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה!' ואבוא, ואראה והנה כל תבנית רמש ובהמה שקץ, וכל גילולי בית ישראל - מחוקה על הקיר סביב סביב. ו70 איש מזקני בית ישראל, ויאזניהו בן שפן עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו בידו; ועתר ענן הקטורת עולה. ויאמר אליי: 'הראית בן אדם, אשר זקני בית ישראל עושים בחושך , איש בחדרי משכיתו; כי אומרים, אין ה' רואה אותנו, עזב ה' את הארץ !'

שאלה

[סיגליה]

אם הזקנים חשבו ש"אין ה' רואה אותנו, עזב ה' את הארץ!" אז למה הם הקטירו בחושך?

תשובות

  1. [ע"פ אברבנאל ומלבי"ם] המשפט "אין ה' רואה אותנו עזב ה' את הארץ" לא בא להגיד "ה' לא רואה ולכן לא צריך לפחד ממנו" אלא "ה' לא רואה ולכן אין טעם לעבוד אותו – עדיף לעבוד את האלילים שכן רואים".
  2. [ע"פ ש' ל' גורדון] הפולחן נעשה בסתר -- לא בגלל שהם פחדו מה' או מבני-אדם, אלא בגלל שזה היה חלק מהפולחן הזה: זה נועד ליצור אוירה של מסתורין. להבדיל, גם בטיולים של תנועות נוער, כשרוצים לספר צ'יזבט במערה, מבקשים מכולם לכבות את האורות...
  3. [ע"פ ש' ל' גורדון] הפולחן שמתואר כאן – הקטרה לדמויות של רמשים שמצוירות על הקיר – הוא פולחן מצרי. בחפירות ארכיאולוגיות במצרים מצאו חדרים מאד דומים לחדר שמתואר כאן. לעומת זאת, כל הפולחנים האחרים שמתוארים בפרק (סמל הקנאה, ביכוי התמוז, השתחוויה לשמש) הם פולחנים בבליים. באותו זמן הבבלים שלטו בארץ, ולכן מי שרצה לעבוד את אלילי בבל יכל לעשות את זה בגלוי, אבל מי שרצה לעבוד את אלילי מצרים היה צריך להסתתר מפני הבבלים (מצרים היתה אויבת של בבל). ועוד: לפי ההמשך נראה שהאנשים שהשתחוו לשמש היו "שרי העם": ייתכן שהם נתמנו לתפקידם ע"י מלך-בבל: כשהוא הגלה את יהויכין-מלך-יהודה הוא מינה במקומו את צדקיהו, וייתכן שהוא מינה גם כמה שרים. לכן השרים האלה תמכו בבבל ועבדו את אלילי בבל (השמש). לעומת זאת, "70 הזקנים" לא היו שרים, והם בטח היו ממורמרים על מלך בבל שלא מינה אותם, ולכן תמכו במצרים ועבדו בסתר את אלילי מצרים.
  4. [אראל] לא כל עובדי-האלילים הם אותו דבר: יש סוגים שונים ויש דעות שונות. מה שאדם אחד מגדיר כ"אל" – אדם אחר יכול להגדיר כ"גילול". הזקנים הקטירו ל "כל גילולי בית ישראל" – ייתכן שהכוונה אפילו לדברים ששאר בנ"י הגדירו כ"גילולים" (הזקנים היו יותר גרועים מכל העם), ולכן הם היו צריכים להסתתר מפניהם.
  5. תשובה נוספת ניתן למצוא במאמר " 'רחקו מעל ה'' או 'עזב ה' את הארץ'? "

 

תגובות