לא בקרוב בנות בתים, היא הסיר ואנחנו הבשר

קוד: ביאור:יחזקאל יא3 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מחברים שונים

אל: מכתב

בפרק יא רואה הנביא יחזקאל, במראות א-להים, עשרים וחמישה איש; ואראה בתוכם את יאזניה בן עזור, ואת פלטיהו בן בניהו - שרי העם. ויאמר אליי: 'בן אדם - אלה האנשים החושבים אוון והיועצים עצת רע בעיר הזאת. האומרים: 'לא בקרוב בנות בתים; היא הסיר ואנחנו הבשר'.

וה' אומר לו להתנבא עליהם ולומר: כה אמר ה': כן אמרתם בית ישראל; ומעלות רוחכם אני ידעתיה. הרביתם חלליכם בעיר הזאת; ומילאתם חוצותיה חלל. לכן, כה אמר ד' ה': חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר, והיא הסיר; ואתכם הוציא מתוכה. חרב יראתם; וחרב אביא עליכם, נאום ד' ה'. והוצאתי אתכם מתוכה, ונתתי אתכם ביד זרים; ועשיתי בכם שפטים. בחרב תיפולו, על גבול ישראל אשפוט אתכם; וידעתם כי אני ה'.

למה התכוונו השרים? ומה כל-כך רע בדבריהם?


1. לא בקרוב תבוא הפורענות

[ע"פ רש"י]

השרים רצו לעודד את בני ישראל, לחזק את רוח הלחימה שלהם ולשכנע אותם שהם ינצחו במלחמה נגד בבל. לכן הם הפיצו את הסיסמה: "לא בקרוב!" (כלומר: לא בקרוב תבוא הפורענות שחוזים הנביאים), "בנות בתים!" (כלומר: אתם יכולים להיות רגועים, לבנות בתים ולשבת בהם, כי החורבן לא יבוא בקרוב), "היא הסיר ואנחנו הבשר!": ירושלים תגן עלינו מפני צליה, כמו שהסיר מגן על הבשר מפני האש (אמנם הבשר מתבשל בסיר אבל זה לוקח הרבה זמן - זה "לא בקרוב").

הסבר נוסף על "מלחמת הג'ינגלים של הנביא יחזקאל" ניתן למצוא כאן.

לפי פירוש זה, השרים לא פחדו מהאויב הבבלי. אבל בפסוק יא8 כתוב לכאורה דבר הפוך: "חרב יראתם; וחרב אביא עליכם, נאום ד' ה'"!

מצאתי שני הסברים לכך:

  1. השרים לא פחדו מחרב האויב, אלא מחרב של מרידה פנימית. האיום הבטחוני המתקרב גרם לאנשים להתמרמר נגד השלטון, והשרים פחדו שהתושבים יתארגנו וימרדו נגדם. כדי למנוע את המרד הם ניסו להרגיע את העם ולשכנע אותם שהפורענות לא תבוא בקרוב. ה' אומר להם, שבסופו של דבר תשיג אותם חרב הרבה יותר קשה - לא חרב של מרידה פנימית אלא חרב של זרים.
  2. הסיסמה "לא בקרוב! בנות בתים!" נאמרה רק לצורך תעמולה - כדי להרגיע את העם ולמנוע מרידות בשלטון. כלפי חוץ, השרים הפגינו שלווה וביטחון-לאומי, אבל בליבם הם פחדו מפני החרב - הם ידעו שהמלחמה היא חסרת-סיכוי ובסופו של דבר כולם ימותו. למרות זאת הם הטעו את העם, וניסו להרגיע אותם, כדי "למשוך את הזמן" וליהנות עוד כמה שנים ממנעמי השלטון. על כך מאשים אותם ה': "כן אמרתם בית ישראל; ו מעלות רוחכם אני ידעתיה": אתם אומרים דבר אחד, אבל ברוחכם אתם חושבים דבר אחר - נסתר - שרק אני יודע. "הרביתם חלליכם בעיר הזאת; ומילאתם חוצותיה חלל": אתם יודעים שהתעמולה הלאומית שלכם מונעת מאנשים להיכנע לבבלים, ובכך מרבה חללים בעיר הזאת - כל החללים האלה הם למעשה החללים שלכם, אתם אשמים במותם.

2. אל תבנו בתים קרוב לחומה

[ע"פ מלבי"ם]

השרים רצו להציג את עצמם כמנהיגים ריאליסטיים, שדואגים לרווחת הנתינים, ולכן אמרו להם: "לא בקרוב בנות בתים" - אל תבנו בתים קרוב לחומה, כי זה מסוכן - אתם יכולים להיפגע מחצים ואבנים של האויב. "היא הסיר ואנחנו הבשר": כמו שבסיר, מי שמתקרב לדופן נכווה - כך גם בירושלים - לא כדאי להתקרב לחומה, אלא להישאר במרכז.

על כך מאשים אותם ה': "כן אמרתם בית ישראל; ו מעלות רוחכם אני ידעתיה": אתם אומרים דבר אחד, אבל ברוחכם אתם חושבים דבר אחר - נסתר - שרק אני יודע. "הרביתם חלליכם בעיר הזאת; ומילאתם חוצותיה חלל": אתם יודעים שהמלחמה היא חסרת-סיכוי, ואף אחד לא יינצל - לא משנה איפה יגור. ובכל-זאת אתם מנסים לתת לאנשים תחושה שיש סיכוי להינצל, אם רק לא יגורו קרוב לחומה... בכך אתם מונעים מאנשים להיכנע לבבלים, ובכך מרבה חללים בעיר הזאת - כל החללים האלה הם למעשה החללים שלכם, אתם אשמים במותם.

3. עכשיו אין זמן לבנות בתים

[ע"פ ש' ל' גורדון].

כמו פירוש 2, רק שמשמעות המילים "לא בקרוב בנות בתים" היא: "בזמן הקרוב לא כדאי לבנות בתים, כי אנחנו צריכים את החומרים כדי לבצר את החומה".

כך עשו אנשי ירושלים גם בזמן המצור על סנחריב - ישעיהו כב10: "ואת בתי ירושלים ספרתם; ותתצו הבתים לבצר החומה".

"היא הסיר ואנחנו הבשר": חומת ירושלים תגן עלינו כמו שהסיר מגן על הבשר מפני האש, ולכן אנחנו צריכים לבצר אותה.


תגובות