שלושה מלכים שקיימו נבואה והשמידו את בית המלך הקודם

קוד: שלושה מלכים שקיימו נבואה והשמידו את בית המלך הקודם בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: סיגל ואראל

אל: לא גמור בכלל

שלושה מלכים קיימו נבואה והשמידו את בית המלך הקודם – בעשא, זמרי ויהוא.

[דרך אגב: עכשיו עלה בדעתי שגם יאשיהו, שלא קיים את הנבואה במלואה כנ"ל, לא קיבל שכר כל-כך גדול – מלכותו נמשכה רק 3 דורות ולא 5]

הנבואה על בית-אחאב דווקא כן התקיימה: הנבואה היתה (מל"א כא 24) "המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמים", מאד דומה לשתי הנבואות הקודמות, והיא אכן התקיימה לגבי אחאב (מל"א כב 38) כי למרות שהוא נקבר הכלבים לקקו את דמו, וגם (כנראה) התקיימה לגבי אחזיה-בן-אחאב (מל"ב א 17), כי לא כתוב שהוא נקבר, ויהורם בן אחאב בוודאי לא נקבר (מל"ב ט 25).

הבעיה היא שלנבואה על אחאב היתה מצורפת עוד נבואה (מל"ב כא 23) – "וגם לאיזבל דיבר ה' לאמור: הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל". הנבואה הזאת נאמרה בפירוש ובהדגשה ליהוא בזמן המלכתו (מל"ב ט 10): "ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קובר ". ובניגוד גמור לנבואה הזאת, יהוא ציווה על עבדיו (מל"ב ט 30) "פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה כי בת מלך היא"! אמנם, בסוף לא הצליחו לקבור אותה והנבואה כן התקיימה, אבל זה היה בניגוד לציווי של יהוא. האם יהוא קיבל שכר על-כך שקיים נבואה בניגוד לרצונו!?

תגובות