איך להתמודד עם חשדות

קוד: איך להתמודד עם חשדות בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: רבי אלעזר

אל: תלמוד בבלי, ברכות לא

שמואל א א14-17:

"ויאמר אליה עלי: 'עד מתי תשתכרין? הסירי את יינך מעליך!'"

אמר ר' אלעזר: מכאן, לרואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו.

"ותען חנה ותאמר: 'לא אדני, אשה קשת רוח אנכי, ויין ושכר לא שתיתי, ואשפך את נפשי לפני ה''"

אמר ר' אלעזר: מכאן, לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו.

"ויען עלי ויאמר לכי לשלום, ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו"

אמר ר' אלעזר: מכאן, לחושד את חברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו; ולא עוד, אלא שצריך לברכו...

פסוקים דומים וקשורים

חנה קיימה את אחד הפירושים לפסוק ב משלי ד24: "הָסֵר מִמְּךָ עִקְּשׁוּת פֶּה, וּלְזוּת שְׂפָתַיִם הַרְחֵק מִמֶּךָּ" - אם אנשים חושדים בך ואומרים עליך דברים רעים, עליך לתקן את טעותם ולהסיר ממך את החשדות (פירוט).
 

תגובות