דוד במעגל

קוד: ביאור:שמואל א כו6 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל: מכתב

בשמ"א כו 5 - 6: "ויקם דוד, ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול, וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול ואבנר בן נר שר צבאו, ושאול שוכב במעגל והעם חונים סביבותיו. ויען דויד ויאמר... 'מי יירד איתי אל שאול אל המחנה?'...": איך דוד לא פחד לסכן את עצמו?!

נראה שדוד היה במקום גבוה ("מי יירד איתי אל שאול") וראה מלמעלה את המחנה של שאול ("וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול") והוא ראה שכולם שם ישנים. כמו במקרים אחרים, גם כאן ייתכן שהוא ראה בזה אות מה' -- שכולם ישנים ואין שומרים.

תגובות