התעמולה הסמויה של דוד

קוד: ביאור:שמואל א יז30 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: דקלה אלפי, אראל

אל: כפית ה'תשס"א כסלו ?

שאלה (דקלה אלפי): בשמואל א יז26 מסופר כי דוד שואל מה שכרו של המכה את גלית, ולאחר שמקבל תשובה, שואל שוב אדם אחר - "ויסב מאצלו אל מול אחר". מדוע דוד שואל פעמיים?

תשובות (אראל): נקרא את כל הקטע: ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור: 'מה ייעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז, והסיר חרפה מעל ישראל; כי מי הפלשתי הערל הזה כי חירף מערכות אלוהים חיים?!'. ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור: 'כה ייעשה לאיש אשר יכנו'. וישמע אליאב, אחיו הגדול, בדברו אל האנשים; וייחר אף אליאב בדוד ויאמר: 'למה זה ירדת, ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת!'. ויאמר דוד: 'מה עשיתי עתה; הלוא דבר הוא!'. וייסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה; וישיבוהו העם דבר כדבר הראשון. ויישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, וייקחהו. 

נציע כמה תשובות:

1.  כבר מהשאלה הראשונה שדוד שאל ניתן לראות, שהוא לא שאל רק כדי לדעת מה השכר. הוא לא רק שאל "מה ייעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז", אלא גם אמר "והסיר חרפה מעל ישראל; כי מי הפלשתי הערל הזה כי חירף מערכות אלהים חיים?!". כלומר: הוא גם הביע דעה ברורה על המצב - כמה שהמצב חמור וכמה חשוב לתקן אותו. לשם השוואה: זה דומה לאדם ששואל אנשים בסביבתו "כמה כסף צריך להפקיד כדי להגיש מועמדות לראשות הממשלה ולהציל את המדינה מהצרות הנוראות שהיא נמצאת בה, שהן א' ב' ג'..." (ואני מכיר מישהו שעשה את זה). אני לא מתכוון להגיד שדוד במודע עשה 'תעמולה'; דוד פעל מתוך סערת רגשות - הוא ממש נחרד ונסער מהעובדה שהפלשתי הערל הזה חירף מערכות אלהים חיים, ובסערת הרגשות שלו הוא פנה לכל אדם שראה מסביבו, בתקוה (אולי תת-מודעת) שהשאלה שהוא שואל תשפיע על האנשים מסביבו ואחד מהם יתעורר להציל את המצב. הוא אמר את הדברים בלשון שאלה, כי כששואלים מישהו שאלה הוא מקשיב טוב יותר (כי הוא צריך לענות), ויש יותר סיכוי שהוא יקלוט את המסר שנספח לשאלה.

2. התשובה שקיבל דוד בפעם הראשונה כנראה עודדה אותו להתנדב למשימה. אבל אז בא אליאב, אחיו הגדול, כעס עליו והוכיח אותו. כשאדם מקבל יחס כל-כך ביקורתי ומשפיל - הוא מאבד את כל ההתלהבות שלו ואת כל החשק שלו להתנדב. במצב כזה דוד לא יכל להמשיך במשימה. הוא היה חייב ללכת משם ולדבר עם אנשים אחרים, כדי להחזיר לעצמו את ההתלהבות.

3. עם כל ההתלהבות של דוד, הוא לא העז להציע את מועמדותו באופן פעיל. הוא קיווה שהאנשים ישמעו אותו ויספרו עליו לשאול, כדי ששאול ייקח אותו, כמו שאכן קרה בסוף: "ויישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, וייקחהו".

 

 

שאלה (דקלה אלפי): באותו הפרק, פסוק נה, שאול מצווה על אבנר לבדוק "בן מי זה העלם". מדוע אבנר אינו עושה כן ובמקום זה מביא את דוד עצמו לשאול?

תשובות: עדיין לא מצאתי


תגובות