המשחית ממחנה פלשתים

קוד: המשחית ממחנה פלשתים בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

שמ"א יג 17: " וייצא המשחית ממחנה פלשתים, 3 ראשים:

  1. הראש אחד יפנה אל דרך עפרה , אל ארץ שועל;

  2. והראש אחד יפנה דרך בית-חורון ;

  3. והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גיא הצבועים, המדברה . "

המקומות שאליהם יצאו הראשים מנויים מצפון לדרום:

  1. דרך עפרה מוליכה לעיר עפרה, שנמצאת בצפון -- בנחלת מנשה (זו היתה עירו של גדעון, השופט ממנשה -- ע' שופטים ו).

  2. דרך בית חורון מוליכה לעיר בית-חורון, שנמצאת במרכז - בגבול הדרומי של אפרים (ע' יהושע טז3, יח13; ע' גם יהושע י10 - חמשת מלכי הדרום ברחו מגבעון לבית-חורון).

  3. המדברה הוא כנראה מדבר-יהודה, שנמצא בדרום.

לא ברור לי עדיין מהי " ארץ שועל ", מהו " גיא הצבועים " ומהו " הגבול הנשקף על גיא הצבועים ". יש לך רעיון?

תגובות