קרבת המשפחה בין דוד לנבל

קוד: קרבת המשפחה בין דוד לנבל בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: משה בלום

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של משה בלום; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

פתיחה: בשיעור של חגית מוריה הוסבר שנבל קרוב משפחה של דוד. בשיעור זה נראה זאת.

שמו"ב ג': מוזכרת רשימה של בני דוד ועל 1 מהם (כלאב) כתוב שנולד "לאביגיל אשת נבל הכרמלי". ואילו אצל האחרות לא מוזכר אלא מקום מגוריהם (בחלקן) למה ?

דה"א ג': ברשימה של בני דוד שם לא מוזכר כלאב, אבל במקומו מוזכר דניאל בן אביגיל הכרמלית (ולא מצויין אשת נבל). ובנוסף רואים שהאח שלפני כלאב ושלושה אחים אחריו מרדו אז למה הוא לא מורד ?

פירוש א': כלאב נולד מנבל, ולכן נאמר על אימו "אשת נבל הכרמלי", ואילו דניאל נולד מדוד ולכן על אימו לא נאמר אשת נבל הכרמלית אלא אביגיל הכרמלית (ואולי זה הסבר למה כל האחים הגדולים התמודדו על המלוכה חוץ מכלאב)

פירוש ב': הליצנים שבאותו דור היו אומרים שכלאב הוא בן של נבל ולכן ה' כלא בו צורת אביו (כלא אב) כמו יצחק ולכן נקרא שמו כלאב אבל באמת היה שמו דניאל (הפוך מהפירוש הקודם)

נברר מה פירוש המילה "כלבי":

רש"י: מבני כלב

מצודות: מבני כלב בן יפונה

דה"א ב':

אנחנו מוצאים את עץ המשפחה של שבט יהודה (בני פרץ שמיועדים למלוכה):

ירחמיאל - נשא אישה נכרית וזרעו נפסל למלוכה.

חור ובצלאל - מזרע כלב ובלטו כמנהיגים

רות - גיור שנוי במחלוקת שאולי פוסל את דוד ממלוכה

שלמא - נשא את בת בצלאל וחיבר את המשפחות.

כשדוד מתבלט כשר ומנהיג, נבל לא אוהב את זה כיוון שלדעתו משפחת דוד נפסלת בגלל רות.

נתבונן בעץ המשפחה של יהודה : לא כל הצאצאים הם בנים אלא המשך של הזרע (נכדים, נינים וכו').

ירמיה מ"א:* ישמעאל בן נתניה (מזרע כלב) הורג את גדליה בן אחיקם (מזרע רם) כדי למלוך במקומו א"כ עד תקופה זו היו מאבקים על המלוכה בין משפחת רם לבין משפחת כלב. משה, אהרן וחור (בנה של מרים) מנהיגים את העם וגם בבנית המשכן אנו רואים שביחד עם משה ואהרן עובד בצלאל (שהוא מזרע כלב) וישנה הוכחה נוספת שהמלוכה צריכה להיות מכלב כי כתוב במילדות, "ויעש להן בתים", ודורשים בתי מלכות למרים (שנשאה לכלב).

שלמא: בדה"א פרק ב' אנו רואים שהיתה התקשרות בין משפחת רם למשפחת כלב ובית לחם שהיתה התקשרות בין משפחת רם למשפחת כלב ובית לחם שהיתה שיכת למשפחת כלב עברה למשפחת רם (אמו של שלמא היתה בת בצלאל). אולם לדעת נבל דוד נפסל למלוכה בגלל בעז (שהיה אחרי שלמא) וחוץ מזה שבינתיים כל המנהיגים מיהודה היו מזרע כלב ולמרות שדוד הוא גם צאצא חור ובצלאל הוא צאצא מהבת ולכן זה פחות נחשב (וכשנבל שומע שדוד הומלך הוא כועס ועכשיו כשהוא מבקש אוכל נבל לא מסכים לתת לו).

אביגיל: כשדוד בא לבקש מנבל אוכל הוא יצר מתח רב בינו לבין נבל ונבל מגרשו. ברגע זה אביגיל מבינה שנבל לא יכול להיות מלך (כי רם לבבו), ושדוד ינסה להרוג את נבל לכן היא הולכת מיד לדבר עם דוד כדי להציל את משפחתה. לכן היא נישאת לדוד (כיבם), כדי לאחד את המשפחות. מאותה סיבה היא קוראת לבנה כלאב (כדי לאחד את המשפחות). דוד מבין שכדי שכל העם יהיה אחריו הוא צריך קודם לאחד את שבט יהודה אחריו (מעשיה של אביגיל מזכירים את מעשיה של תמר. לכן בסוף אנו רואים שכל שבט יהודה תומכים בדוד, והמלכתו לא גורמת למלחמה בין משפחות רם וכלב.

תגובות