מדוע רץ אחימעץ?

קוד: ביאור:שמואל ב יח22 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: עדינה, מידד, לאה פ, צחור

אל: כפית ה'תשנ"ח-נ"ט

לאחר נצחונם של אנשי-דוד על אנשי-אבשלום (שבו גם מת אבשלום בן דוד) יצאו שני שליחים להודיע לדוד על הניצחון (שמ"ב יח 21 - 23):

  • "ויאמר יואב לכושי: לך הגד למלך אשר ראית! וישתחו כושי ליואב, וירוץ" - הכושי נשלח ע"י יואב.
  • "ויוסף עוד אחימעץ בן צדוק ויאמר אל יואב: 'ויהי מה ארוצה נא גם אני אחרי הכושי...'" – אחימעץ רץ ביזמתו.

מדוע כ"כ חשוב לאחימעץ לרוץ לבשר לדוד למרות שהכושי נשלח, האם הוא חשב שאלו בשורות טובות? (עדינה לסקר, 'נקודה למחשבה', בתוך 'כפית של נח"ת' אב ה'תשנ"ח).
התשובות מסודרות לפי זמן כתיבתן:

2. אחימעץ חשב שהבשורה טובה / לאה פ

[התשובה התפרסמה ב'כפית של נח"ת', שבט ה'תשנ"ט]

רציתי להצטרף לקבוצת ה"משכילים" (אינטליגנטים בלעז) שכותבים מאמרים לכפית. חפשתי רעיון על מה לכתוב וקפצה לעיני הנקודה למחשבה של עדינה אז לקחתי את העפרון (יותר נכון המקלדת) והתחלתי לכתוב וזה מה שיצא.

אני חושבת שכדי להבין את אחימעץ צריך להסתכל על מה שקרה קודם. בפרק י"ז אחימעץ ויונתן רצים מירושלים ואחרי מסע מפרך הם מגיעים לדוד ומוסרים לו הודעה מחושי הארכי. בעקבות שליחותם דוד קם ועובר את הירדן. אחימעץ ויונתן בוודאי התרגשו מהתפקיד החשוב שהיה להם במהלך המאורעות. הם מאד התרגשו מהמפגש שהיה להם עם דוד המלך שבהם היה להם תפקיד מכריע. אחימעץ מאד רצה להפגש שנית עם המלך וכשנפלה לידו הזדמנות הוא ניסה לשכנע את יואב לתת לו ללכת לדוד כדי לדבר אתו. לגבי תמיהתה של עדינה, האם אחימעץ לא ידע שבשורתו רעה, אני חושבת שכל העם שמעו שדוד בקש לא לפגוע באבשלום אך הם הניחו שבקשתו היתה מטעמים מעשיים.אולי דוד רצה לתפוס את אבשלום חי כדי להורגו בקהל עם או מסיבה אחרת. רק יואב שעסק קודם לכן בקשרים שבין דוד לאבשלום (האשה התקועית וחלקת השעורים) הבין שמניעיו של דוד בבקשתו לא להרוג את אבשלום היו בגלל אהבתו של דוד לאבשלום. ולכן יואב הבין שהבשורה על מותו של אבשלום עלולה לשבור את דוד. אך אחימעץ שלא הכיר את דוד אישית חשב שלמרות שאבשלום מת, דוד ישמח על הנצחון במלחמה. ובדבריו ליואב אחימעץ אומר "ארוצה נא ואבשרה את המלך כי שפטו ה' מיד אויביו". ורק יואב מסביר לו "לא איש בשורה אתה היום הזה" אך איחמעץ רצה בכל מחיר להפגש עם דוד ולכן אמר "ויהי מה ארוץ" ואכן אחימעץ רץ אך אינו מזכיר לדוד את מות אבשלום.

לסיכום: לאחימעץ היה חשוב ללכת לבשר לדוד כי רצה לבשר לדוד בשורות כמו שבישר לו על עצות אחיתופל וחושי. אחימעץ לא ידע שבשורתו היא רעה בעיני דוד עד שיואב אמר לו.

3. אחימעץ רצה לרכך את הבשורה הרעה / צחור

[התשובה התפרסמה ב'כפית של נח"ת', שבט ה'תשנ"ט]

לעניות דעתי אחימעץ ידע שאלה לא חדשות טובות והוא לא רצה שאדם זר שעלול לגרום לדוד להלם יבשר, לכן הוא רצה שהוא עצמו יבוא ויבשר את ההודעה המרה לדוד. או מכיון שאחימעץ ידע שיואב שלח את הכושי ולכן הכושי יגיד לדוד פשוט - אבשלום מת, ואילו אחימעץ רצה לומר ש יואב הרג את אבשלום וכנראה שהוא חשב שזה מידע חשוב.


תגובות