טבלת סיכום - מתי מלך כל מלך

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 17:19:54  24.01.2006, כתוספת/תגובה ל: עלייתם ונפילתם של המלכים


להסברים ראו במאמר עלייתם ונפילתם של המלכים.

שנת 1 בטבלה היא שנת הפילוג בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, שהיא שנת 41 למלכות שלמה, שהיא שנת 517 ליציאת מצרים, ראו מלכים א ו1: " ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית לה' "

הטבלה בפורמט אקסל נמצאת כאן.

מידע נוסף:

ציר הסטורי

המלך עלה בשנת שהיא שנת ל מלך בסה"כ מת בשנת המלך עלה בשנת שהיא שנת ל מלך בסה"כ מת בשנת
ירבעם 1 22 23 רחבעם 1 17 18
נדב 21.7 2 אסא 1.7 23.4 אבים 18 18 ירבעם 2.7 20.7
בעשא 23.4 3.7 אסא 23.7 47.1 אסא 20.7 20.7 ירבעם 41 61.7
אלה 45.7 26 אסא 1.7 47.4 יהושפט 61.7 4.8 אחאב 25 86.7
זמרי 47.4 27.7 אסא 0 47.4 יהורם 83.7 5.1 יורם 7.7 91.4
עמרי 50.7 31 אסא 12 62.7 אחזיהו 91.4 12.8 יורם 0.6 92
אחאב 57.9 38.2 אסא 21.6 79.5 עתליה 92 6 98
אחזיה 77.9 17.2 יהושפט 1.7 79.6 יואש 98 7 יהוא 40 138
יורם 79.6 18.9 יהושפט 12.4 92 אמציהו 135 2 יהואש 29 164
יהוא 92 28 120 עזריהו 175.7 27 ירבעםהשני 52 227.7
יהואחז 120 23 יואש 17 137 יותם 227.7 2 פקח 15.7 243.4
יהואש 134 37 יואש 15.7 149.7 אחז 243.4 17.7 פקח 16 259.4
ירבעםהשני 149.7 15.7 אמציהו 41 190.7 חזקיהו 257.1 3.7 הושע 29 286.1
זכריה 213.65 38.95 עזריהו 0.5 214.15 מנשה 284.1 55 339.1
שלום 214.15 39.45 עזריהו 0.1 214.25 אמון 337.5 2 339.5
מנחם 214.25 39.55 עזריהו 10.45 224.7 יאשיהו 339.5 31 370.5
פקחיה 224.7 50 עזריהו 2 226.7 יואחז 370.5 0.3 370.8
פקח 226.7 52 עזריהו 20 246.7 יהויקים 370.8 11 381.8
הושע 254.4 12 אחז 8.6 263 יהויכין 381.8 0.3 382.1
263 6.9 חזקיהו צדקיהו 382.1 11 393.1
שנה לפילוג
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
311-320
321-330
331-340
341-350
351-360
361-370
371-380
381-390
391-400
מלכות שומרון
ירבעם
ירבעם, נדב
בעשא
בעשא, אלה
זמרי, תבני, עמרי
עמרי
אחאב
אחאב, אחזיה
יורם
יהוא
יהואחז
יהואחז, יהואש
יהואש
ירבעם
איחוד עם יהודה?
זכריה
שלום
מנחם
פקחיה
פקח
כיבוש אשורי?
הושע בן אלה
גלות אשור
מלכות יהודה
רחבעם
אבים
אסא
יהושפט
יהושפט, יהורם
אחזיהו
עתליה
יואש
יואש, אמציה
אמציה
כיבוש שומרוני?
עזריהו
יותם
אחז
אחז, חזקיהו
חזקיהו
מנשה
אמון
יאשיהו
יואחז
יויקים
יויכין
צדקיהו
גלות בבל

   

תגובות