שיר הניצחון של שמגר בן ענת

קוד: שיר הניצחון של שמגר בן ענת בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: 'אחשורוש'

אל: פירושים וסימנים 9

במלמד הבקר, בקר בקרתיים,

במלמד הבקר הכיתי 600 איש!

[אחשוורוש, ע"פ שופ' ג 31 ושופ' טו 16]

תגובות