מקומות בפרשת מלחמת גדעון

קוד: מקומות בפרשת מלחמת גדעון בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2

המקומות

פסוק

עין חרוד

וישכם ירובעל, הוא גדעון, הוא וכל העם אשר אתו, ויחנו על ____.

גבעת המורה

ומחנה מדין היה לו מצפון מ ____ ____ בעמק

בית-השיטה, אבל-מחולה, טבת

וינוס המחנה עד ____ ____ צררתה, עד שפת ____ ____ על __.

בית ברה

ויצעק כל איש אפרים, וילכדו את המים עד ____ ____ ואת הירדן

קרקור

וזבח וצלמונע ב ____ ומחניהם עמם

נובח ויגבהה

ויעל גדעון דרך השכוני באהלים, מקדם ל ____ ו ____ ויך את המחנה

הפחד הוא נושא מרכזי בפרשה -- ראו " ויירא גדעון"; ואכן, לחלק מהמקומות בפרשה הזו יש שמות שמזכירים מילים הקשורות לפחד[זהירות: ה סימנים כאן הם דמיוניים במיוחד!]

למקומות אחרים יש שמות שמזכירים קולות מפחידים:


    תגובות