מות שמשון

קוד: מות שמשון בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל: מכתב

על כל השופטים בספר שופטים כתוב שהם שפטו את ישראל (ו\או כמה זמן שקטה הארץ בימיהם) לפני שכתוב שהם מתו:

גם אצל שמשון כתוב "וישפוט את ישראל בימי פלשתים עשרים שנה", ואח"כ כתוב שהוא מת. אבל המוות של שמשון לא היה מיידי - היה תהליך ארוך של נפילה שבסופו הוא מת, והתנ"ך מספר את התהליך הזה מתחילתו: מרגע שהוא נכנע ליצר הרע והלך לאישה הזונה בעזה כבר נגזר דינו למות. זה דומה גם לסיפור של אבימלך (שופטים ט), ויש מפרשים כך גם את הפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות ".

אולם, אצל שמשון ישנו פסוק נוסף (שופטים טז 31): "ויירדו אחיו וכל בית אביהו וישאו אותו ויעלו ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו; והוא שפט את ישראל עשרים שנה": זהו השופט היחיד שכתוב עליו שהוא שפט את ישראל אחרי שכתוב שהוא מת ונקבר!

ייתכן, שהמעשה שעשה שמשון במותו החליש מאד את הפלשתים (כל סרני הפלשתים נהרגו), ובמשך 20 שנה אחר כך הם לא יכלו להציק לישראל, וזה נחשב כאילו ששמשון שפט את ישראל אחרי מותו. גם חז"ל דרשו "שהיו פלשתים מתייראים ממנו 20 שנה אחרי מותו, כשם שהיו מתייראים ממנו בחייו" (ירושלמי סוטה א:ח).

תגובות