הערים שלא הורישו השבטים

קוד: הערים שלא הורישו השבטים בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2

בפרק זה מתוארות מספר ערים שכל שבט לא הוריש:

שבט

פסוק

מקומות

בנימין

וישב היבוסי את... בירושלים עד היום הזה

היבוסי יושב ירושלים

אפרים

וישב הכנעני בקרבו בגזר

הכנעני היושב בגזר

מנשה

ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת; ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס והורש לא הורישו

בית שאן ובנותיה, תענך ובנותיה, דור ובנותיה, יבלעם ובנותיה, מגידו ובנותיה

זבולון

וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס

קטרון, נהלל

אשר

וישב... בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא הורישו

עכו, צידון, אחלב, אכזיב, חלבה, אפיק, רחוב

נפתלי

וישב בקרב הכנעני יושב הארץ, ויושבי ב"ש וב"ע היו להם למס

בית שמש, בית ענת

דן

וילחצו האמורי את... ההרה כי לא נתנו לרדת לעמק

בית יוסף

ויואל האמורי לשבת בהר-חרס... ותכבד יד... ויהיו למס

הר חרס, אילון, שעלבים

וגבול האמורי ממעלה עקרבים, מהסלע ומעלה

מעלה עקרבים

קודם כל: ידע גיאוגרפי והסטורי בסיסי יכול לעזור כאן. יש כמה שבטים שלא נמנים בכלל (זה יכול לעזור לנפות תשובות בשאלות רבות-ברירה):

באופן כללי, השבטים נמנים מדרום לצפון (ע' ב מפת השבטים ):

תגובות