אשת לפידות

קוד: אשת לפידות בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: שיעור

דבורה הנביאה נקראה "אשת לפידות ", ולביטוי זה יש כמה פירושים:

  1. ייתכן ש'לפידות' זה בכלל לא שם של אדם; הכוונה היא לא 'אשתו של לפידות' אלא 'אישה לפידית', אישה נלהבת ולוהטת; או – אישה שמייצרת לפידים (ע' רש"י).

  2. וייתכן ש'לפידות' הוא שם של אדם – אולי הוא נקרא כך על-שם התפקיד שלו (הוא היה מייצר לפידים).

  3. לדברי חז"ל, 'לפידות' הוא ברק. איך הם הגיעו לזה? שמעתי מהרב מנשה וינר: בכל הסיפור של דבורה רואים הקבלות לסיפורים בספר שמות: לפרעה היו "600 רכב " ולסיסרא "900 רכב ברזל "; חיל פרעה טבע בים סוף וחיל סיסרא טבע בנחל קישון; על פרעה נאמר "לא נשאר בהם עד אחד " ועל סיסרא נאמר "לא נשאר עד אחד ". אחרי קריעת ים סוף היה מעמד הר סיני, וגם דבורה – בשירה ששוררה אחרי הניצחון – הזכירה את מעמד הר סיני ("הרים נזלו מפני ה', זה סיני מפני ה' א-להי ישראל "). במעמד הר סיני נאמר שהיו (שמות יט16) "קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד ", ואחר-כך (שמות כ14) "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן... " במקום ברקים נזכרו לפידים . מההקבלה ניתן להסיק שלפידים=ברקים, ומכאן (אולי) הסיקו חז"ל שלפידות=ברק.

תגובות