מלכים בינוניים

קוד: מלכים בינוניים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[ע"פ עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל]

מלחמה

בכמה מקומות מסופר על מלחמה שהיתה בין מלכים:

 • "ומלחמה הייתה בין   ... ובין   ... כל הימים " - ירבעם ורחבעם - הם מיצגים את מלכויות ישראל ויהודה, ומלחמה הייתה בין מלכות יהודה למלכות ישראל כל הימים (מלכים א יד 30)

 • "ומלחמה הייתה בין ... ובין   ... כל ימיהם " - אסא ובעשא - הם היו מלכים בודדים, והמלחמה הייתה רק בימיהם. (מלכים א טו 16) (ושם 32)

  הארות:

 • כתוב גם: "ומלחמה הייתה בין   ... ובין   ... כל ימי חייו " - ירבעם ורחבעם - ימי חייו של אבים וק"ל (מלכים א טו 6)

 • וכן כתוב: "ומלחמה הייתה בין אבים ובין ירבעם" אך אין כל תוספת (מלכים א טו 7)

  שוד

  בכמה מקומות מסופר על מלך שנאלץ לתת כסף וזהב למלך זר:

 • "ויקח...את כל הכסף והזהב" – אסא – מכיוון ששישק לקח מסבו (רחבעם) את מה שהיה, אסא היה חייב לתת הכל (כי בין כה וכה לא היה הרבה) (מלכים א טו 18)

 • "ויקח...את הכסף ואת הזהב" – אחז – (מלכים ב טז 8)

  חיסול

  בשני מקומות מסופר על מלך שחיסל את המלך הקודם:

 • "ויהי כמלכו הכה את כל בית   ..." - בעשא הכה את בית ירבעם - (מלכים א טו 29)

 • "ויהי במלכו כשבתו על כסאו הכה את כל בית ..." - זמרי הכה את בית בעשא - מכיוון שזמרי מלך רק שבעה ימים יש צורך לציין שזה קרה "כשבתו על כסאו" (מלכים א טז 11)

 • תגובות