שתי הגזירות על אחאב

קוד: שתי הגזירות על אחאב בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

[תודה לידידיה צוקרמן מפרדס חנה]

מותו של אחאב מלך ישראל מתואר במילים (מל"א כב 37-38): "וימת המלך, ויבוא שומרון; ויקברו את המלך בשומרון . וישטוף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו; כדבר ה' אשר דיבר ."

הכתוב מדגיש שדבר ה' התקיים באחאב, אבל הרי בפרק הקודם אמר ה' לאליהו שהוא דוחה את קיום הגזירה לימי בנו של אחאב (מל"א כא 29)!

לדעתי ההסבר הוא, שלאחר חטא נבות נגזרו על אחאב שתי פורענויות:

  1. פורענות עליו באופן אישי (כא 19): " ­במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה."
  2. ופורענות על כל ביתו: (כא 21 - 22): " הנני מביא אליך רעה, וביערתי אחריך; והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירובעם בן נבט וכבית בעשא בן אחייה; אל הכעס אשר הכעסת, ותחטיא את ישראל."
  1. הפורענות הראשונה היא עונש על פגיעתו של אחאב בנבות  - פשע בין אדם לחברו.
  2. והפורענות השניה היא עונש על עבודת האלילים - פשע בין אדם למקום.

לאחר שאחאב נכנע מפני ה' – אמר ה' (כא 29): " הראית, כי נכנע אחאב מלפניי?; יען כי נכנע מפניי, לא אביא הרעה בימיו--בימי בנו, אביא הרעה על ביתו.": כלומר: העונש על ביתו של אחאב, על הפשעים נגד ה', יידחה. ואכן, הרעה על בית-אחאב נדחתה לימי יהורם בן אחאב.

אבל על פשעים בין אדם לחבירו, ה' "לא יכול" לסלוח: לא משנה כמה אחאב צם ומתפלל לה' – זה לא יכול לכפר על הפשע נגד נבות. ולכן העונש האישי על אחאב לא נדחה.

תגובות