התחפש ובוא במלחמה

קוד: התחפש ובוא במלחמה בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: אראל

אל: מכתב

לפני המלחמה השלישית נגד ארם, שבה נלחמו יחד יהושפט מלך יהודה ואחאב מלך ישראל, אמר אחאב ליהושפט (מל"א כב 30): " 'התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך ". אחאב מדגיש שהחלק השני של המשפט מכוון ליהושפט, ולכן נראה שהחלק הראשון מכוון לאחאב עצמו. וכך פירשו כל המפרשים: "אני אתחפש ואבוא במלחמה, ואתה תלבש את בגדיך הרגילים (בגדי מלכות)". ואכן זה מה שעשה, כמו שכתוב בהמשך הפסוק: " ויתחפש מלך ישראל , ויבוא במלחמה. " מלך יהודה לא התחפש אלא לבש את בגדיו הרגילים (בגדי המלכות), ולכן חשבו שהוא מלך ישראל (מל"א כב 32).

לפי זה יש לשאול: למה אחאב לא אמר "אתחפש"?

אולי הוא חשש שיש במקום סוכנים סמויים של מלך ארם (הם היו במקום מרכזי – "בגורן פתח שער שומרון") ולכן דיבר בשפה לא ברורה.

נראה שזו גם הסיבה לעצם הצורך של אחאב להתחפש: הסוכנים שמעו את הנבואה של מיכיהו (" לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו לשלום ") ובעקבות הנבואה היה צפוי שהם ינסו לפגוע רק במלך (כמו שאכן קרה) { הארמים האמינו בנביאי ישראל, כמו שרואים בכמה סיפורים בספר מלכים. גם ישראל האמינו ב'נבואות' שנאמרו מפי אויביהם – כמו שרואים בסיפור על החלום ששמע גדעון במחנה מדיין. }, ולכן אחאב רצה שהוא יתחפש ויהושפט ילבש בגדי מלכות, כך שחיילי ארם לא יוכלו לזהותו.

ואיך יהושפט הסכים לתת לאחאב 'להפקיר' אותו לחיצי צבא ארם?

אולי יהושפט בטח בה' שיציל אותו, כמו שאכן קרה. ואולי יהושפט היה כנוע כלפי אחאב (עובדה שהוא נקרא כאן בשמו הפרטי " יהושפט " ורק אחאב נקרא " מלך ישראל ").

תגובות