הנביא הזקן משומרון - טוב או רע

קוד: הנביא הזקן משומרון - טוב או רע בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: אראל

אל:

בתקופת הפילוג שבין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, נעשו כמה ניסיונות לאחד את הממלכות, וכולם נכשלו. אחד מניסיונות אלה נעשה על-ידי נביא זקן משומרון, שהתגורר בבית-אל (מלכים א פרק יג - לקרוא את הפרק לפני שממשיכים!).

המפרשים נחלקו בשאלה האם הנביא הזה היה טוב או רע:

 

1. לפי דעה אחת (ראו למשל רש"י, דעת מקרא)הוא היה רע - הוא היה נביא שקר או נביא בעל:

 

הבעיה בפירוש זה היא, שהנביא הזקן לא נקרא, בשום מקום בפרק, נביא-שקר או נביא-בעל; גם לא נאמר שהוא חזר בתשובה באמצע הפרק.

 

2. לכן נראה לי, (כדברי ר' יצחק אברבנאל), שהנביא הזקן היה נביא אמת בעבר, וגם בפרק זה כל מעשיו נעשו בכוונה טובה:

תגובות