דיון - מה קרה לאליהו?

קוד: מה קרה לאליהו בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

שאלות

 1. דבריו הראשונים של אליהו (מל"א יז 1): "חי ה' אם יהיה טל ומטר... כי אם לפי דברי" – אליהו פועל על-דעת עצמו ללא ציווי ה' – איך הוא יכול לעשות זאת?! [ תשובות משתתפי הדיון ]

 2. למה דווקא לאחר מעמד מוצלח כבכרמל (מל"א יח 39), שבו הכריז כל העם "ה' הוא הא-להים", אליהו נכנס לדיכאון (מל"א יט 4) "לא טוב אנוכי מאבותי" ומבקש למות?!  [ תשובות משתתפי הדיון ]

 3. מהי מטרת המעמד בחורב (מל"א יט 11)?  [ תשובות משתתפי הדיון ]

 4. בפרק יט (15) אליהו מצווה למשוח את: חזאל, יהוא ואלישע – בסדר זה. אז מדוע אליהו מושח את אלישע ראשון, ולמה הוא לא מושח כלל את חזאל ואת יהוא?  [ תשובות משתתפי הדיון ]

 5. (מל"א יט 17) "והיה הנמלט מחרב יהוא ימית אלישע" – אילו עובדי ע"ז המית אלישע? הרי הוא לא המית איש מלבד 42 הילדים שהתקלסו בו?! מדוע לא נתקיימה נבואה זו?  [ תשובות משתתפי הדיון ]

 6. (מל"א יט 18): "והשארתי בישראל שבעת-אלפים, כל הברכיים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו" – מדוע לא נתקיימה נבואה זו?  [ תשובות משתתפי הדיון ]

תשובות

 • [התשובות מבוססות חלקית על מאמר של ר' אלחנן סאמט, מגדים כא]

 • כל הפרשה באה ללמד אותנו על השינוי שחל באליהו: בהתחלה הוא היה קנאי באופן מוגזם, אבל בסוף הוא שינה את דרכיו.

  1. אליהו בוודאי לא פעל על דעת עצמו: הוא היה נביא, וכל מה שהוא אמר היה בדבר ה'. אבל הפסוק כתוב בצורה כזאת כדי להראות לנו כמה שאליהו היה קנאי – הוא היה מוכן לעצור את הגשמים אפילו בלי ציווי ה'...

  2.  

  3. כשאליהו בא להר חורב הוא אמר בפירוש "קנא קינאתי לה' א-להי צבאו-ת..." מטרת המעמד בחורב היתה להוכיח את אליהו וללמד אותו לקח – ללמד אותו שה' לא תומך בקנאות המוגזמת הזאת – "לא ברוח ה'", "לא ברעש ה'", ו"לא באש ה'". בהתחלה אליהו לא הבין את המסר, והוא חזר מילה-במילה על המשפט שאמר בהתחלה "קנא קינאתי לה' א-להי צבאו-ת...", ולכן ה' העניש אותו ואמר לו "לך שוב לדרכך..." – אם אתה כל-כך קנאי אז תמשיך ללכת בדרך שלך עד הסוף, ותמנה שלושה שליחים שיביאו פורענות קשה על עם ישראל. תמשיך ללכת בדרך שלך עד שיישארו בישראל רק 7000 איש.

  4. כשאליהו שמע את זה הוא הזדעזע – הוא הבין שהדרך שלו לא טובה, היא קשה מדי לעם-ישראל. ואז הוא החליט לשנות את דרכו ולא למנות מייד את חזאל ואת יהוא, אלא קודם-כל את אלישע. הוא ידע שאלישע יהיה פחות קנאי ממנו, ולמרות שאלישע ייאלץ לבסוף למנות את חזאל ואת יהוא – הוא יעשה את זה ברחמים (כשאלישע ממנה את חזאל הוא בוכה מרוב צער על מה שיעשה לעמ"י – מל"ב ח 11).

  5.  

  6. הנבואות הקשות האלה נאמרו רק בתור תוכחה לאליהו, ולכן לאחר שאליהו שינה את דרכו גם הנבואות התבטלו.

   •  גם בהמשך הספר, בסיפורים הבאים על אליהו, רואים שאליהו שינה את דרכיו – הוא לא עושה יותר שום דבר על-דעת עצמו אלא רק בדבר ה'!
   • המהפך שחל באליהו בולט גם בסדר העניינים בפרק יט: בהתחלה אליהו התרחק מחברת בני-האדם והלך עם נערו עד באר-שבע, ואז נפרד גם מנערו והמשיך ללכת לבד. ובסוף אליהו הלך לבד עד אבל-מחולה, ושם לקח לו נער חדש (אלישע) והמשיך ללכת אתו ולבסוף חזר לחברת בני-האדם.
 • תגובות