אחרי מות אליהו

קוד: אחרי מות אליהו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: ?לאה פ

אל:

בשני מקומות מסופר שבני הנביאים מבקשים מאלישע בקשה דומה:

הסבר: לפני מעמד עלית אליהו, כתוב על חמישים בני הנביאים ויעמדו מנגד מרחוק , אחר כך אומר אליהו לאלישע אם תראה אותו לוקח מעמך וכו' אם כך גם אלישע וגם חמישים בני הנביאים היו עדים למאורע, אך אלישע ראה בדיוק מה קרה ואילו בני הנביאים לא ראו. אבל הם בכל זאת בני נביאים ומשהו הם ראו. כנראה רוח ה' או משהו כזה ולא לאן הלך אליהו, לכן אמרו לאלישע יש את עבדיך חמישים אנשים בני חיל , כלומר אנחנו חמישים חבר'ה, אולי נלך אנחנו לחפש את אליהו פן נשאו רוח ה' שראינו והשליך אותו באחד ההרים או באחת הגאיות. ואילו אלישע שידע מה קרה לא רצה שילכו כי ידע שאליהו עלה השמימה. כשבני הנביאים בקשו זאת הם גם ציפו שאלישע יבוא איתם לחפש את אליהו, רק מכיון שלא הסכים להליכה לא הלך איתם. כמו בפרק ו', כשהמקום היה צר לבני הנביאים והם רצו ללכת עד הירדן ובתחילה אמר אלישע "לכו" ורק אחרי ש: "ויאמר האחד הואל נא ולך את עבדיך" הסכים אלישע ללכת עמם.

תגובות