הרציחות הפוליטיות בסוף ימי ישראל

קוד: הרציחות הפוליטיות בסוף ימי ישראל בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 3; לא גמור

בסוף ימיה של מלכות ישראל הצפונית, היו בה הרבה רציחות פוליטיות:

פסוק

מל"ב טו 10

ויקשור עליו [ על זכריה-בן-ירבעם ] שלום-בן-יבש, ויכהו קבל-עם וימיתהו...

מל"ב טו 14

מל"ב טו 16

ויעל מנחם-בן-גדי מתרצה, ויבוא שומרון, ויך את שלום-בן-יבש בשומרון וימיתהו...

אז יכה מנחם את תפסח ואת כל אשר בה ואת גבוליה מתרצה, כי לא פתח ויך; את כל ההרותיה ביקע.

מל"ב טו 25

ויקשור עליו [ על פקחיה-בן-מנחם-בן-גדי ] פקח-בן-רמליהו שלישו, ויכהו בשומרון בארמון בית המלך את ארגוב ואת האריה, ועימו 50 איש מבני גלעדים, וימיתהו...

מל"ב טו 30

ויקשור קשר הושע-בן-אלה, על פקח-בן-רמליהו, ויכהו וימיתהו, וימלוך תחתיו, בשנת עשרים ליותם-בן-עוזיה...

יש קצת הגיון בשיגעון הזה. הרציחות האלה מבטאות מאבק-כוח בין שני עברי הירדן [הערה: אני ממש לא בטוח שהעובדות שכתובות כאן נכונות – לא בדקתי אותן עדיין]:

  1. זכריה-בן-ירבעם היה מבית יהוא, מעבר הירדן המערבי (?).

  2. זכריה נרצח ע"י שלום-בן-יבש, שהיה (כנראה) מיבש גלעד (אין לזה הוכחה ברורה, אבל לא כתוב מאיזה עיר הוא היה ולכן הנחתי שהוא נקרא על שם עירו). יבש גלעד נמצאת בעבר הירדן המזרחי.

  3. שלום נרצח ע"י מנחם-בן-גדי, שהיה מהעיר תרצה – עיר חשובה בעבר-הירדן המערבי. לאחר שעלה מנחם לשלטון, הוא הכה את העיר תפסח, שהיתה עיר חשובה בעבר הירדן המזרחי (?).

  4. פקחיה-בן-מנחם נרצח ע"י פקח-בן-רמליהו, " ועמו חמישים איש מבני גלעדים" – כנראה שגם הוא היה מהגלעד. [לא הבנתי את הביטוי " את ארגוב ואת האריה", אני רק יודע ש"ארגוב" הוא שמו של חבל-ארץ בבשן – ע' דברים ג, מל"א ד13].

  5. פקח נרצח ע"י הושע-בן-אלה – ואני לא יודע מאיפה הוא בא.

ה' יברך את עמו בשלום.

תגובות