יואש מלך יהודה - עלייתו ונפילתו

קוד: יואש מלך יהודה - עלייתו ונפילתו בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: איילה פרידמן

אל: סמינריון ס"ב

[שיעור שמסרה איילה פרידמן בסמינריון נח"ת; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

עתליה מולכת על יהודה ורוצחת את כל זרע דוד חוץ מיואש שהוסתר ע"י יהושבע.

*הצורה והעיצוב בסיפורי התנ"ך שונה. מלכים - צורה חופשית דברי הימים מבנה יפה ומעוצב ולכן הסיפור שונה.

מלכות יואש :

*המלכה - עד גיל 6 הוסתר ובגיל 6 מומלך (סמלית בעצם היועצים מלכו עד שגדל)

*עיקר פועלו - בדק הבית

*אחרית ימיו: קשר נגדו ותבוסה לחזאל מלך ארם.

בית ה' נתון להשגחה של יהוידע בעלה של יהושבע והוא מסתיר שם את יואש.

יהושבע :

ספר מלכים - מצאה אותו ואילו בדהי"ב - החביאה אותו

חדר המיטות:

רש"י: מקום שכיבת הכהנים

?: עלית קודש הקודשים

רד"ק: חדרם של יהוידע ויהושבעת אישתו.

המרד - בשבת, בחילופי המשמרות מביא כוחות ומורד.

בימיו: בדברי הימים לא נקרא בשם ה' (אלא יואש). יהוידע נושא לו נשים כדי להמשיך את השושלת. יש ליואש נסיון לחדש את מפעלו של משה ולקיים את מחצית השקל ולחדש את המקדש (אך הלויים לא מיהרו)

יהוידע מת בגיל 130 וקברו אותו עם המלכים - מחזיר טובה

סופו: יואש חוטא והורג את בן יהוידע בבית ה' - כפוי טובה

מרדו ביואש והרגו אותו על מיטתו ולא נקבר עם המלכים - אלא עם כפוי טובה - עמוני ומואבי.

חטאו: עזב את ה'/ הרג כהן ונביא במקדש ה' (גמל רעה). המדרש מראה שהמרד נהפך לקשר שלא לשם שמים.

תגובות