ההר החלק העולה שעיר

קוד: ביאור:יהושע יא17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחד הפסוקים המסכמים את כיבושי ישראל בימי יהושע בן נון אומר:

יהושע יא17: "מִן הָהָר החָלָק הָעוֹלֶה שֵׂעִיר, וְעַד בַּעַל גָּד בְּבִקְעַת הַלְּבָנוֹן תַּחַת הַר חֶרְמוֹן; וְאֵת כָּל מַלְכֵיהֶם לָכַד וַיַּכֵּם וַיְמִיתֵם"

חלק = לא שעיר ולא מחוספס. לפי זה, ההר החלק הוא הר שאין עליו צמחיה והקרקע שלו שטוחה וישרה.

שֵׂעִיר גם הוא של שם הר - הר שבימי בראשית ישבו בו בני שעיר החורי, ובתקופה מאוחרת יותר השתלטו עליו בני עשו:

מהפסוק בספר יהושע ניתן ללמוד, שבאיזור הנגב ישנם שני הרים סמוכים - ההר החלק שנמצא בנחלת ישראל, ולידו הר שעיר ששייך לבני עשו; הסמיכות הגיאוגרפית הזאת מזכירה לנו את האחוה שבין יעקב לעשו, שהרי יעקב היה חלק ועשו אחיו היה שעיר:
בפסוק שלנו נאמר שההר החלק עולה שעיר, וייתכן שהדבר רומז לנבואה העתידית:

פירושים נוספים

1. פירושנו על ההר החלק מתבסס על התרגום הארמי: "ההר החלק - טורא שעיע" (רש"י).

2. ויש שפירשו מלשון חלוקה: "שהיה נחלק לשנים, אחת הנה ואחת הנה" (מצודות)


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות