ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו מו

1 כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה. 2 קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה.

3 שמעו אלי בית יעקב וכל-שארית בית ישראל העמסים מני-בטן הנשאים מני-רחם. 4 ועד-זקנה אני הוא ועד-שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט.

5 למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה. 6 הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף-ישתחוו. 7 ישאהו על-כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף-יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו.

8 זכרו-זאת והתאששו השיבו פושעים על-לב. 9 זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני. 10 מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא-נעשו אמר עצתי תקום וכל-חפצי אעשה. 11 קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף-דברתי אף-אביאנה יצרתי אף-אעשנה.

12 שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה. 13 קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות