ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמא

1 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי-לך.
2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת-ערב.
3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על-דל שפתי.
4 אל-תט-לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את-אישים פעלי-און ובל-אלחם במנעמיהם.
5 יהלמני-צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי ברעותיהם.
6 נשמטו בידי-סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו.
7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול.
8 כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל-תער נפשי.
9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און.
10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד-אעבור.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות