ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמג

1 מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל-תחנוני באמנתך ענני בצדקתך.
2 ואל-תבוא במשפט את-עבדך כי לא-יצדק לפניך כל-חי.
3 כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם.
4 ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי.
5 זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל-פעלך במעשה ידיך אשוחח.
6 פרשתי ידי אליך נפשי כארץ-עיפה לך סלה.
7 מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל-תסתר פניך ממני ונמשלתי עם-ירדי בור.
8 השמיעני בבקר חסדך כי-בך בטחתי הודיעני דרך-זו אלך כי-אליך נשאתי נפשי.
9 הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי.
10 למדני לעשות רצונך כי-אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור.
11 למען-שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי.
12 ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל-צררי נפשי כי אני עבדך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות