שיעורים בספר שופטים

קוד: שיעורים בספר שופטים בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il