טבלת המלכים

קוד: טבלת המלכים בתנ"ך

סוג: קובץ

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

המלכים

הממלכה המאוחדת


שם המלך

כמה שנים מלך על ישראל

שאול בן קיש

נחלקו הדעות : לפחות 10 שנים

לפי יוסף בן מתתיהו : מלך על ישראל 40 שנה .

18 שנים בחיי שמואל ועוד 22 שנה אחרי מותו .

דוד בן ישי

40 שנה מלך על ישראל

שלמה בן דוד

40 שנה מלך על ישראל


מלכי בית דוד


שם המלך

כמה שנים מלך

1

רחבעם

17

2

אבים - אביה

3

3

אסא

41

4

יהושפט

25

5

יהורם

8

6

אחזיהו

1


עתליה

בת עמרי מלך ישראל , אשת יהורם מלך יהודה .

6

7

יהואש ( בן אחזיה )

40

8

אמציהו

29

9

עזריהו = עזיהו

52

10

יותם

16

11

אחז

16

12

חזקיהו

29

13

מנשה

55

14

אמון

2

15

יאשיהו

31

16

יהואחז

3 חודשים

17

אליקים = יהויקים

11

18

יהויכין

3 חודשים ו - 10 ימים

19

צדקיהו

11מלכי ישראלשם המלך

כמה שנים מלך

1

ירבעם בן נבט

22

2

נדב

2

3

בעשא בן אחיה

24

4

אלה

2

5

זמרי

7 ימים

6

תבני בן גינת

4

7

עמרי

7 שנים . במ " א טז כג כתוב שמלך 12 שנה . 5 שנים מלכות לא שלמה , כשבאותו זמן מלך גם תבני בן - גינת .

8

אחאב

22

9

אחזיהו

2

10

יהורם = יורם

12

11

יהוא בן נמשי

28

12

יהואחז

17

13

יהואש = יואש

16

14

ירבעם השני

41

15

זכריה

6 חודשים

16

שלום בן יבש

חודש

17

מנחם בן גדי

10

18

פקחיה

2

19

פקח בן רמליהו

20

20

הושע בן אלה

18

( ראו רש " י למ " ב יז א )
תגובות