אריסטו והתנ"ך

קוד: אריסטו והתנ"ך בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: חגי הופר

אל: