ספר עב כרס

קוד: ספר עב כרס בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: הרב אילן חיים פור

אל:

ספר עב כרס יש בעולם
בו הגלוי והידוע כתוב, וגם כל נסתר ונעלם
תולדות העולם, קורות העיתים והבריות כולם
מה היה ומה יהיה, מי יוולד ומי יחיה
מי אל אבותיו ייאסף וצאצאיו יהיו כחול הים
מי מנכסיו ירד ויוותר כאביון או רש נכלם
ומי ממון יצבור, הון ועושר בביתו והיה שכרו מושלם
אך איה מקומו של הספר, מי מכם שמע אודותיו
היאך הוא נראה, האם מלאך או שרף אותו כתב
בעודי על יצועי והנה שוב נגלה מלאך לבוש הבדים
איש בעל שיער ואזור עור אזור במתניו לו כמדים
עיניו כלהבות אש בורקות כמידת הגבורה והדין
ומתוכם נחל אהבה נובע, המושך חסד ורוך עדין
מה תבקש, בני, ואתנה לך, שאל ופניו מאירים
במה אברכך, חכמה ומדע תחפוץ, מזונות או חיים
את הספר ממך אבקש, אמרתי בלחישה
אחזתיו בכנף מעילו, אל ממני תמנעהו בבקשה
לא את גורלי אחפש בו, אמרתי חרש כמתנצל
מה יקרא באחרית הימים את עמי אני שואל
לאימתי יבנה המקדש, ומתי לציון יבוא גואל
הרף ממני, אמר, בתקיעת כף נשבעתי ליושב מרומים
הפצרתי, הלא טפח גלה, אל נא תשיבני ריקם כמלפנים
הן לו יהי כדבריך, נענע לי המלאך בראשו כמסכים
בראש כל עמוד מעמודיו נצבים עם ישראל
וכמעט קט עבדים בכם לא ימשולו, ופג כוחו של ישמעאל
הגאולה אכן ממשמשת ובאה, ובא לציון גואל
בטרם שב למקומו, הציץ המלאך בספר באחת מעיניו
בספר הטמיר עלעל באחד מעמודי שנת תשע"ב
ואני את ראשי בעלטה הגבהתי, כמציץ מתוך האשנב
עיני את המילים 'בית מקדש' צדו, ולידם סימן שאלה
מדוע סימן שאלה שאלתי, בהצביעי על הספר בחלחלה
שמא לא הגיע העת לתיקון העולם, האם לא נאמר לצרותינו די
הטרם תדע כי הגיעה השעה לבניין אריאל ולמלכות שדי
הפעם הישיר מבטו, הן לא נגזר על אדם צדיק או רשע להיות
גבהו דרכי ה' ומחשבותיו, ואתה על הארץ מעלה תהיות
אם באמת ובתמים לתקן את העולם תחפוץ, אנא במחילה,
דע כי בידך הדבר, תקן את עצמך תחילה.תגובות