למה עמלק תקף דווקא ברפידים

קוד: ביאור:שמות יז8 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

שמות יז8: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק, וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם"

מדוע העמלקים תקפו דווקא ברפידים?

1. ע"פ חז"ל, הסיבה היא, שכשבני ישראל היו ברפידים, הם ניסו את ה' ואמרו "היש ה' בקרבנו אם אין?". ה' נתן לעמלקים לתקוף אותם, כדי שיראו מה קורה כשה' לא נמצא איתם, ויידעו להעריך את הנוכחות של ה' בקרבם (ע' רש"י ומדרש רבה). הם גם דרשו את שם המקום בהתאם: "רפידים - שרפו ידיהם מן התורה".

2. וע"פ הרב מנחם ליבטג, הסיבה היא, שכשבני ישראל היו ברפידים, הם היו צמאים וביקשו מים; משה הלך מחוץ למחנה, אל הצור בחורב, היכה בסלע ויצאו ממנו מים שהפכו לנחל; אבל אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מה קרה במחנה ישראל כשבני ישראל ראו את מי הנחל מתקרבים מרחוק. החזקים, שיכולים ללכת מהר, רצו מהר לכיוון המים והתחילו לרוות את צמאונם, והחלשים נשארו מאחור. וכשעמלק ראה אנשים חלשים – הוא מייד ניצל את ההזדמנות והתנפל עליהם, כמו שכתוב (דברים כה 18) "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע".

"וילחם עם ישראל ברפידים" = עמלק לא נלחם עם כל ישראל - הוא תקף רק את החלשים, שנשארו ברפידים.

ומכאן יש ללמוד על חשיבות הערבות ההדדית - גם כשהחזקים רואים הזדמנות לרוץ קדימה, אסור להם להשאיר את החלשים מאחור.

תגובות