ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים

קוד: ביאור:במדבר יג33 בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אראל

אל:

[במדבר יג33]

הפסוק הוא חלק מדברי המרגלים למשה.

יש כפילות בפסוק, ולדעתי ההסבר הפשוט ביותר לכך הוא, שהפסוק מביא את דבריהם של שתי קבוצות מרגלים בו-זמנית:

דוגמאות נוספות לפסוקים שמביאים את דבריהם של כמה אנשים בו זמנית ניתן למצוא ב תפילת הלויים .

תגובות