במדבר כה לילדים

קוד: במדבר כה לילדים בתנ"ך

סוג: סיפור

מאת: אראל

אל:

פעם אחת, לפני הרבה שנים, בני ישראל חנו במקום שנקרא שִטִּים, שנמצא ליד ארץ מוֹאָב.

וכמה אנשים מבני ישראל הלכו לטייל בארץ מואב, וראו את בנות מואב היפות. והם התחילו לדבר ונעשו חברים.

ואז בנות מואב הזמינו את החברים הישראליים שלהן לבוא איתן למסיבה, לזבוח קרבנות לאלים שלהן.

ובגלל שהן היו כל כך יפות, הישראלים הסכימו ובאו איתן למסיבה.

הם אכלו מהזבחים, והשתחוו לאלים של מואב. ובמיוחד הם נצמדו לאל שנקרא בעל פעור.

וה' כעס מאד על בני ישראל, ושלח בהם מגיפה.

וה' אמר למשה: כל מה שקורה לבני ישראל, קורה בגלל המנהיגים שלהם. המנהיגים אחראים לשמור על בני ישראל שלא יתקלקלו ושלא יתחברו עם עובדות אלילים. אז עכשיו קח את כל המנהיגים של בני ישראל, ותגיד להם שיתלו את כל מי שעבד אלילים. שיתלו אותם על עץ מול השמש, וכל מי שחטא, השמש תזרח עליו ותהרוג אותו.

ומשה אמר לשופטים מכל שבט: כל אחד מכם ישפוט את האנשים מהשבט שלו, ויוציא להורג את האנשים שנצמדו לבעל פעור!

פתאום בא איש אחד מבני ישראל, ונכנס למחנה עם אישה מדיינית. והוא הביא אותה למשפחה שלו ואמר "נכון שהיא יפה? פגשתי אותה במואב והחלטתי להתחתן איתה!".

ומשה וכל בני ישראל ראו והיו ממש מזועזעים. הם עדיין בכו על כל האנשים שמתים במגפה, והם לא הבינו איך אדם יכול לעשות דבר כזה - להביא אישה עובדת אלילים לתוך מחנה ישראל - ועוד באמצע המגיפה! הם היו כל כך עצובים והמומים, שהם לא ידעו מה לעשות. הם פחדו שהמגיפה תהרוג את כולם!

ובאותו מקום היה פִּינְחָס - בן אלעזר - בן אהרן הכהן (הנכד של אהרן). הוא ראה את האיש הישראלי החצוף, והחליט לעצור אותו. הוא קם ויצא מתוך העדה, ולקח רֹמַח (כלי נשק ארוך וחד). והוא נכנס אל תוך האוהל שבו היו הישראלי והמדיינית, ודקר את שניהם. וברגע שהוא דקר אותם, נעצרה המגיפה.

זו היתה מגיפה קשה מאד, נהרגו בה 24000 אנשים מישראל. טוב שפינחס עצר את המגיפה בזמן!

ה' אמר למשה:

וכשהלכו לאוהל ובדקו מי האיש והאישה שהרג פינחס, גילו שהאיש היה זמרי בן סלוא, שהיה נשיא של אחת המשפחות הגדולות בשבט שמעון - הוא באמת היה החוטא הגדול ביותר! והאישה היתה כזבי בת צור, שהיה ראש של אחת המשפחות הגדולות במדיין - גם היא היתה אישה חשובה מאד! ולכן פינחס עשה בחכמה כשהרג דווקא אותם - הוא הרג את החוטאים החשובים ביותר כדי שיהיו דוגמה לכל שאר העם.

וה' אמר למשה: תתכוננו למלחמה נגד המדיינים. הם שונאים אתכם. הם ניסו לגרום לכם לעבוד אלילים. והם ינסו לנקום בכם על כך שהרגתם את הבת של הנשיא שלהם.

מקורות

פירושי רש"י, אבן עזרא, רשב"ם.

תגובות