'שבע' - נורית זרחי

קוד: 'שבע' - נורית זרחי בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: עמוסיגל עזריה

אל: כפית ה'תשס"ב

שבע/ נורית זרחי

מזמן- מזמן, אחור אחור
הייתי פעם גדי שחור
לא היה חביב ממני
בעדר רחל אמנו

והיא קשרה אותי בחוט
לכל מקום איתי הלכה
רק רקיקים עם צמוקים
הגישה לי ארוחה

והיא לטפה והיא חבקה
והיא נשקה לי בפנים
אחרת איך היו עוברות
עליה
שבע השנים?
 

"ימים אחדים" היו אותן שבע שנים עבור יעקב, באהבתו את רחל. אך עבור רחל… היו אלו ימים מלאי געגועים, ימים ארוכים עד מאוד. כל יום הוא כנצח. שבע שנים!!

כל כך הרבה זמן! איך זה יכול להיות שיעקוב לא חש את אותה צפייה מורטת עצבים? איך זה שבשבילו אלו רק"ימים אחדים"?!?

נאמר-"שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ולא נתנן אלא על ידי ייסורין, ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא." (ברכות דף ה' עמוד א')

אם נתנו על ידי ייסורים- הרי אין אלו מתנות- כי עם ישראל שילם עבורם בייסורים רבים! אלא, אלו הם דברים גדולים ומובחרים כל כך, שאף על פי שאנו משלמים עבורם בייסורים רבים- הם עדיין מתנות, כי לעולם לא נוכל לשלם את מלוא המחיר הראוי להם.

כך גם עם יעקב- רחל הייתה עבורו מתנה כל כך נבחרת עד כדי כך ששבע שנות עבודה הם כלום לעומתה, הם בסך הכל ימים אחדים- בשביל אישה כל כך נפלאה צריך לעבוד לפחות מליון שנה.

 

תגובות