ירידתו ועלייתו של אברהם

קוד: ירידתו ועלייתו של אברהם בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: עידית ועוד

אל: נח"ת שבת החידון העולמי נ"ט

[מתוך הדיון " עליה לארץ "]

 

שאלה

בראשית יב: למה אברם יורד מהארץ והולך למצרים? אברם היה אדם עם אמונה בדרגה כל-כך גבוהה: כשה' אמר לו " לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך" הוא מיד עשה את זה; היה אפשר לצפות שגם כשיהיה רעב הוא לא יעזוב את הארץ שה' ציווה עליו ללכת אליה, אלא יבטח בה' שיכלכל אותו ברעב ויישאר בארץ! ועוד -- למה אברם לא חזר לארץ מיזמתו אלא רק כשפרעה גירש אותו?

 

תשובות

 

סיכום והקבלות לימינו

הרעב שהיה בארץ הוא המשך הניסיון של " לך לך מארצך...". אברם הגיע לארץ שה' שלח אותו אליה, אבל הוא לא פגש את הטוב שלה ואת הברכה שבה, אלא סבל מרעב ונאלץ לעזוב אותה ('אין סומכין על הנס')! ובכל זאת הוא היה צריך להמשיך להאמין שזו הארץ הטובה, גם אם כרגע הוא לא רואה את זה.


תגובות