תן לי את בנימין

קוד: תן לי את בנימין בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

פעמיים מבקשים בני-יעקב מאביהם שיסכים לשלוח אתם את בנימין למצרים:

תגובות