בראשית ברא אלהים - למה פתחה התורה בשלוש מילים בלתי מובנות?

קוד: בראשית ברא אלהים - למה פתחה התורה בשלוש מילים בלתי מובנות? בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: אהרן אמוזג

אל: דרשה לשבת בראשית

ראשי פרקים:
גירסה מעוצבת ומוכנה להדפסה

ראשי פרקים מורחבים:

הרחבה

קיצור

פרשת בראשית, התורה, ובעצם כל כתבי הקודש, פותחים בשלוש מילים לא מובנות כלל, על פי המושגים שלנו, של בני אדם.

שלושה מושגים לא מובנים כלל

אנחנו "מבינים שמתכוונים" לראשית הזמן, אבל, מה היה לפני כן? אפשר לדמיין מה היה לפני תחילת הזמן?

אנחנו מבינים: תחילת השנה (זמן): לפני כן חודש אלול, שנה שעברה.
תחילת רחוב (מקום): לפני כן רמזור או רחוב אחר.
תחילת שבוע (זמן): לפני כן שבת, שבוע קודם.

תחילת הזמן עצמו - מה היה לפני שהתחיל, לא מצליחים לתפוס מה זה בכלל.

בראשית:

ראשית הזמן, מה לפני כן?

תחילת שנה - מובן.

תחילת רחוב (עוד דוגמאות..),,,

- תחילת הזמן? מה זה?

 

מחתיכה אחת לשתי חתיכות. מעץ לאש, מפחם – לתנועה – לחשמל...

הרגלנו את עצמנו, במושגים שלנו, להגיד ש"לברוא" הוא "כיצירת יש מאין". אומרים ולא מסוגלים להבין, אומרים ולא תופסים מה זה.

אין לנו שום דוגמא בחיים שלנו, בארץ, למשהו שמתקרב לזה.

 

בסיום מעשה בראשית (וקידוש של שבת):

"אשר ברא אל-הים לעשות":   האל – לברוא, אנחנו לעשות.

ברא:

- אנחנו יודעים – לעשות. להפוך דבר אחד למשנהו,

- אין דבר כזה "בריאה" בעולם שלנו, לא קיים בכלל "יש מאין",

- זה נגד חוקי הטבע המוכרים לנו של העולם שלנו (לאחר שנוצר)!

 

לא הסבירו לנו מי זה, וכבר בפסוק הראשון מספרים לנו מה עשה אותו אל-הים שלא הסבירו לנו בכלל מיהו ומהו, ואין אנו יודעים עליו דבר וחצי דבר.

א-להים

איך אפשר לתפוס?!??????

 

 

-- שלושת המושגים לא נמצאים כלל בתחום המושגים שלנו בעולם שאנו חיים!!

סיכום: לא בתחום המושגים שלנו!! -  

 

 

 

המסקנות הנובעות לגבינו

 

- עד היום המדע מנסה, תיאוריות שונות...

- (ועוד נחזור לזה איך אנשים מגיבים כאשר נפגשים בדברים בלתי מובנים להם)

 

א. יש דברים שא נחנו לא מבינים

 

 

 

התייחסות בני אדם לבלתי מובן – שלושה סוגים:

אם היו חיים לפני מאתיים שנה היו אומרים שאין דבר כזה כמו טלפון (מדבר כאן, שומע שם), טלוויזיה, תעופה, ועוד ועוד...

שחצנות, טיפשות. אינטלקטואלים רציונאליים חילונים.

      לא מבין – לא קיים.
מוריד את כל העולם לדרגתו הוא.

 

 

מבין שיש דברים שהם בלתי ניתנים להשגה ע"י אדם. זאת דרגה גבוה, הנובעת מהבנה שכלית ומתוך ענווה לגבי יכולתך.

      מבין בכוח השכל, שלעולם לא יבין

 

 

(לגבי דברים הקשורים באמונה)

אמונה תמימה וטהורה. כך למדו, ומקיימים מצוות.

אמונה

 

 

 

גם אישית וגם שכלית. לא הכל ידוע ולא הכל מובן.

"כי אראה שמך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ... ותחסרהו מעט מאלהים, כבוד והדר תעטרהו"

 

ב. אפסות האדם בפני העולם והאל, צניעות, ענווה

 

 

 

יש משהו נשגב מבינתך, וכמובן ממך עצמך, המביאה. ההבנה הזאת, שאתה לא מבין דברים בסיסיים מאוד:(מתי נברא העולם? איך? ומי?) – מביאות למסקנה המתבקשת.

 

ג. מביא לאמונה באל-הים, מתוך השכל. עוזר לאמונה ומחזק אותה

 

 

 

(לו היה זה בכוח הבנתך, משמעו שהאל נמצא ברמתך אתה, שווה ערך אליך כביכול, כלומר, לא אל!)

 

ד. קובע את מעמדך בעולם, מעמדך יחסית לאל, מעמדך בפני אל-הים

 

 

 

ניראה סותר את שאמרנו על צניעות, ענווה, הרגשת אפסות, אבל לא.

הטעות והחטא של דור הפלגה היה שע"י בניית מגדל, רצו להגיע לאל-הים.

 

"...ותחסרהו מעט מאל-הים כבוד והדר תעטרהו"

הרמב"ם כתב הרבה על: השגתו, ידיעתו, ואהבתו של השם יתברך, ובתמצית:

א. חובה עליך להתעסק "בו יתברך" תמיד. וגם נותן שיטה איך לעשות זאת (מו"נ ח"ג, נא-נב).

ב. זאת מצווה ללמוד מדעים, וזהו תנאי לאפשרות התקרבות לידיעת השם ובעקבות זאת אהבתו. "קרבת אל-הים לי טוב" (תהלים).
ככל שלומדים יותר מתקרבים להשגת השם – ולא להיפך!

 

ה. "השמים הם הגבול":

(מצד אחד: אמרנו אפסות)

- אפשר ללמוד כמה שרוצים

- עם הידיעה שלעולם לא תגיע לבלתי נודע.

- ("מגדל בבל" כדי ללמוד לא כדי להגיע לאל-הים).

- בדרך נלמד הרבה דברים.

 

 

 

מוזר שהתורה, שהיא תורת חיים לבני אדם, פותחת בשלוש מילים בלתי מובנות לבני אדם.

 

למה פתחה התורה בשלוש מילים בלתי מובנות?

 

 

זה לא ספר שמטרתו לספק ידע.

 

ספר מדע או ספר שמטרתו לספק ידע על העולם לא מתחיל בשלוש מילים רצופות שהם בלתי מובנות לחלוטין.

ספר כזה מתחיל קודם כל בהגדרות של מושגים ואחר כך מתחיל להסביר.

 

- זהו ספר האמונה.

- לא ספר פיסיקה, ולא תורת הכוכבים, לא ספר היסטוריה, ולא רפואה

- לא בא ללמד שום דבר על העולם!!

 

 

לתורה אין בכלל יומרה, וזאת לא מטרתה, ללמד אותנו אודות העולם, אלא על מעמדו של האדם בעולם לפני השם, וכתוצאה מכך – לשמור מצוותיו.

- ולכן אין שום סתירה בין מה שאנחנו לומדים על העולם (המדע) ובין התורה.

 

 

ומכאן מקור הסמכות של המצוות, שנתינתן הוא תכלית התורה

(וזה כבר נושא ענק בפני עצמו)

- המטרה, המסר: לתת לאדם להבין-
מעמדו בעולם, מעמדו בפני האל

 


תגובות