סוף היום השישי

קוד: ביאור:בראשית א31 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בסוף היום השישי לבריאת העולם נאמר:

בראשית א31: "וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד; וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר, יוֹם הַשִּׁשִּׁי"

והנה טוב מאד

עד עכשיו, כל בריאה הסתיימה במילה "טוב"; בפסוקנו, המסכם את כל הבריאות, נאמר "טוב מאד".

1. על-פי הפשט, המילה "מאד" מציינת את הריבוי והשלמות - הרבה דברים טובים המשתלבים ופועלים יחד הם "טוב מאד".

2. וחז"ל פירשו, שהמילה "מאד" מציינת דווקא את הרע והחיסרון - "והנה טוב מוות" (רבי מאיר), "טוב מאד - זה יצר הרע" (ראו טוב מאד זה יצר הרע / חגי הופר).

"וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד - הוא הקיום כאשר פירשתי (לעיל פסוקים ד י יב). וטעם מְאֹד כטעם רבוי. והוסיף ביום הזה לאמר כן, בעבור שידבר בכלל, וימצא רע בקצתו, ואמר כי טוֹב מְאֹד, מאדו טוב. וזהו מאמרם בבראשית רבה (ט ה) " וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד והנה טוב זה מות". וכן הזכירו (שם יא) "זה יצר הרע" ו"זו מדת פורענות". ולזה גם נתכוין אונקלוס, שאמר בכאן " והא תקין לחדא ", יאמר שהוא מתוקן הסדר מאד, כי הרע צריך בקיום הטוב, כענין שנאמר (קהלת ג א) לַכֹּל זְמָן וְעֵת לְכָל חֵפֶץ תַּחַת הַשָּׁמָיִם. ויש מפרשים, כי מפני מעלת האדם הוסיף בשבח היצירה בו, כי הוא טוֹב מְאֹד" (רמב"ן).

ויהי ערב ויהי בוקר

ישנם שני פירושים למשפט ויהי ערב ויהי בוקר:

 1. יש מפרשים שזה סיכום של אירועי היום הקודם - "היה ערב, ואז היה בוקר, ואז היה יום השישי" או "היה ערב, ואז היה בוקר, ושניהם יחד מהוים את היום השישי". לפי זה, הלילה קודם ליום, הלילה שייך ליום שאחריו.
 2. ויש מפרשים שזה תיאור של אירועים שהתרחשו אחרי היום השישי - "היה ערב, ואז היה בוקר, ובזה הסתיים היום השישי". לפי זה, היום קודם ללילה, הלילה שייך ליום שלפניו.

אולם, לפי שני הפירושים, שביתת השבת נמשכת מערב עד ערב:

 1. לפי הפירוש הראשון ברור - הלילה שייך ליום שאחריו, ולכן הלילה שאחרי היום השישי שייך כבר ליום השבת.
 2. גם לפי הפירוש השני - בריאת העולם הסתיימה ביום השישי, ואחר-כך "ויהי ערב". בערב שאחרי היום השישי כבר לא נעשתה מלאכה. השביתה של ה' מבריאת העולם התחילה כבר בערב. כך גם השביתה שלנו ביום השבת מתחילה מהערב שאחרי היום השישי.

ישנו יום שבת אחד שאינו חל בהכרח ביום השביעי, ולכן היה מקום להתלבטות, האם השביתה ביום זה צריכה להתחיל מהערב או מהבוקר, והתורה קבעה שגם במקרה זה השביתה מתחילה מהערב. הכוונה ליום הכיפורים, ויקרא כג32: "שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם, וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב, מֵעֶרֶב עַד עֶרֶב תִּשְׁבְּתוּ שַׁבַּתְּכֶם" (פירוט).

יום השישי

הימים הקודמים נזכרו ללא יידוע - "יום אחד", "יום שני" וכו'. מדוע דווקא היום ה שישי מיודע?

1. ייתכן וזה קשור לשאלה המפורסמת על תחילת הפרק, היום הראשון שנקרא "יום אחד": תופעה דומה חוזרת על עצמה בתחילת ספר שמואל, שם נמצא הפסוק "ולו שתי נשים - שם אחת חנה ושם השנית פננה": הראשונה ממוספרת "אחת", בעוד האחרונה ממוספרת ביידוע: "השנית". ייתכן וזו שיטת מספור מסויימת (שאיננה חייבת לחזור על עצמה בכל מקום, אבל אם יהיו מקומות נוספים שיתמכו בטענה אני אשמח) - שהראשון הוא סתמי בלי מספר בכלל, בעוד האחרון החותם את הסדרה - המספר שלו מיודע. אם הדברים נכונים, הרי שכל הטענות נגד מחלק הפרקים שחתם בין היום השישי לבין שבת פשוט אינן רלבנטיות: ייתכן וגם התנ"ך מתכוון לחתוך כאן, כיון שהשבת היא חריגה מהמסגרת הרגילה, היא תופעה חיצונית לימי השבוע, שאמורים להיחתם ביום "ה"שישי. ואז פתאום מגיעה שבת, בהפתעה בלתי-צפויה (חננאל, אתנכתא כ"ג ניסן תשס"ט).


וחז"ל מצאו בכך רמזים:

2. "הוסיף ה' בששי בגמר מעשה בראשית, לומר שהתנה עמהם: על-מנת שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה" (רש"י)

3. "כלם תלוים ועומדים עד יום הששי, הוא ששי בסיון (שביום ו' בסיון שקבלו ישראל התורה נתחזקו כל יצירת בראשית, ונחשב כאילו נברא העולם עתה; וזהו יום הששי בה"א שאותו יום ו' בסיון) המוכן למתן תורה" (רש"י).

4. בכל פרק א לא מופיע שמו המפורש של הבורא. אולם הוא מופיע בראשי תיבות בסוף הפרק ותחילת הפרק הבא: "י ום ה ששי; ו יכלו ה שמים". ראו שם ה' בראשי תיבות.

הקבלות

כאן נאמר שכל מה שברא ה' הוא טוב מאד, אבל בישעיהו נאמר שה' הוא גם בורא רע - איך זה מסתדר? ראו:


מאמרים מאתר ויקיטקסט

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • Hebrew Sofer Stam Ashkenaz: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלהים ביום. השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי ... (cache)
 • Berishet Torah Protion: 1: 31 וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי: P. 2: 1 ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: 2: 2 ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ... (cache)
 • מעשה בראשית: לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. 5. יאויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע. עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ... (cache)
 • 'בראשית פרק א: בראשית א,ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ, אשר בו נפש וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד; ויהי ערב ויהי בקר, בראשית א,לא יום הששי. {פ} ... (cache)
 • פרשת בראשית: אמר רבי פנחס טעמיה דרבי אבהו: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, דין הניין לי יתהון לא הניין לי: ג [לא יפלא ממך דבר]. דבר אחר: וירא אלהים את כל אשר עשה ... (cache)
 • נישואין - מטרה ומהות (הרב שי פירון) בראשית פרק א': ויאמר אלהים...: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. בראשית פרק ב': ויאמר ידוד אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו: ... (cache)
 • פרשת בראשית: אמר רבי פנחס טעמיה דר' אבהו: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד דין הניין לי יתהון לא הניין לי: ח [הקב"ה היה יחיד בעולמו בבריאת העולם] ... (cache)
 • בריאת האדם: (לא) וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי: בראשית פרק ב: (א) ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: (ב) ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר ... (cache)
 • עולם התנ"ך: [ וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד - נסתכל והביט כל מעשיו וכל פעולותיו שעשה אם יש לתקן שום דבר בהם והנה כולם יפים ומתוקנים]. (cache)
 • מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת: רֲ´ אלעזר אומר: זה הפתח פתוח עד התהום, שנאמר: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". בראשית, פרק אֲ´, ד: וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב ... (cache)
 • שבת פח: כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב (בראשית א,לא) [ וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד] ויהי ערב ויהי בקר יום הששי - ה' יתירה למה לי (מאי שנא דכתיב ה' ... (cache)
 • יהודי: ... ע"פ מ"ש וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד וגו' זה היצה"ר כו' דהיינו שהוא טוב לצדיקים שע"י שינצחו אותו יזכו לעוה"ב על כן מצטערין בהריגתו ובביטולו שלא ... (cache)
 • נ) וכ"כ הרמב"ם פרק א' מהל' ע"ז וז"ל כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט...: כבוד המרובה בין שני הכרובים, בבראשית רבה וירא אלהים את כל אשר עשה, התחתונים העליונים בסקירה אחת, העולם הזה והעולם הבא, והוא באחד ומיוחד, ברא את העולם בולא ... (cache)
 • מאמרים - מודע ותת מודע: ... אבל כדי לדעת אותו צריך לדעת את כותב המשפט: "אהבת החכמה" שמוסבר ומפורט בספרי שזה עומד מול המשפט המקראי שטוען: "וירא אלהים את-כל -אשר עשה והנה טוב-מאוד, ... (cache)
 • ?" טוב מאוד " ג€“ יצר הרע: ד וירא אלהים את כל. אשר עשה והנה טוב מאד.,. והנה טוב אדם. ר,. 'הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי. השרת מדיינין אלו עם אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב ... (cache)
 • קהלת: תורתו של קהלת: הם מלמדים שהבריאה היא טובה מאד: "וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד" (בר' א 31, גם ת' צב 5, קד 24). הם מלמדים שי"י מנהיג את עולמו בצדק ובחסד, ... (cache)
 • גידול וחינוך ילדים: אתה מוצא עד שלא נבראת האשה כתוב: "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית ב יח), ומשנבראת נאמר: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשיתא לא), הוי: "מצא אשה ... (cache)
 • מקראנט: 30 ינואר 2009 ... בפרק א מסתיים כל יום בקריאה ג€“ 'וירא אלוהים כי טוב' ובסיום ' וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד'. כך בפרק א. ... (cache)
 • Inner: עם זאת, בפסוק 31 נאמר " וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד". זהו משפט הערכה כללי, לסיכום כל מלאכת הבריאה, הכולל גם את האדם, אך משאיר פתח לרעיון הבחירה ... (cache)
 • לח) מפי עליון לא תצא הרעות צוה: לז> מי זה אמר ותהי, אדני לא יפה איכה ג: ובבריאה כתיב: וירא אלהים את כל אשר. עשה, והנה טוב מאד, ועתה: אלהים לא. מי קראו, כי אלהים מאסם; ובזה מוכרח. ישראל ברת, מלך מלכי המלכים מלך יתן ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק י"ג: על המכלול הוא אמר: וירא אלהים את כל אשר עשֹה והנה טוב מאֹד (בראשית א', 31) כי כל מחודש התחדש 42 בהתאם לכוונה ולא השתבש כלל. לכן אמר: מאוד. ... (cache)
 • חצי - שאלת חיפוש - תנ"ך - פורומים, קהילות בתפוז אנשים: בסוף הבריאה נאמר " וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד" אבל זהו משפט הערכה כללי, לסיכום כל מלאכת הבריאה, הכולל גם את האדם, ולא נאמר ספציפית על בריאת האדם. ... (cache)
 • ישיבת עתניאל - שבעים פנים לשבת: הינו סיכום והשקפה אלהית על כל הבריאה - מראשיתה ועד סופה, והערכתה - "וירא אלהים את כל -אשר עשה והנה טוב מאד". פסוק זה מהווה את שיאו של כל סיפור הבריאה ... (cache)
 • קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה - בשיתוף האגודה למען החייל: ... כל ירק עשב לאכלה ויהי כן א,לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ב,א ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ב,ב ויכל אלהים ביום השביעי ... (cache)
 • הרווקות: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".)בראשיתא לא(, הוי: "מצא אשה מצא טוב". שאלות לעיון: 1. כיצד מפרש המדרש את הסתירה בין שני הפסוקים על ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - מנהיגות נשית בעידן גאולה: ביום השישי בסיום הבריאה נאמר: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" - כל העשייה האלוהית נעשתה בשלמות חוץ מהאדם. ובאמת בפרק ב' נאמר "ויכל אלהים ביום השביעי ... (cache)
 • ג€�תוכן פירוש מעשה בראשית ע"ד רמז להגר"א ז"ל המיוסד ע"פ הספר יצירה:: ... איברים (והמובחר זן החיונית והמשכלת וזהו את כל עשב כו' ואת כל עץ כו' ולשאר האיברים) שהן ולכל חית השדה כו' הצומחת כנ"ל: וירא אלהים את כל אשר עשה כו'. ... (cache)
 • יום שישי-בריאת עולם החי והאדם: 27 נובמבר 2008 ... וירא אלהים את-כל -אשר עשה, והנה-טוב מאד; ויהי-ערב ויהי-בקר, יום הששי. ביום השישי מגיעה הבריאה לשיא. אלוהים בורא את נזר הבריאה. ... (cache)
 • מעשה בראשית / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב, ויאמר: עולמי, עולמי, הלואי תעלה חן לפניַ בכל עת, כשם שהעלית חן בעיני בשעה זו. ויברך אלהים את מעשי ידיו. ... (cache)
 • פרשת כי תבוא - הברכות - גיליונות נחמה ליבוביץ: הברכה היא איפוא צירופם של כל הנתונים אשר ניתנו לאדם מלכתחילה, אותו עולם שעם בריאתו נאמר עליו (בראשית א', ל"א): "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", ... (cache)
 • דור המבול / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד; ויעש עוד נפש חיה, ועוף ירב בארץ, ויברא עוד את האדם ואת בת-זוגו; ויברכם ויאמר: פרו ורבו ומלאו את הארץ והיו אתם מעתה ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק הראשון - פרק נ"ד: ואִילו דבריו: כל טובי רומזים שהציג לפניו את הנמצאים כולם, שעליהם נאמר: וירא אלהים את כל אשר עשֹה והנה טוב מאֹד (בראשית א', 31). ... (cache)
 • יהדות שלי בשבילך: 8 פברואר 2007 ... הלא בבראשית, פרק א' חוזר הכתוב שש פעמים, ומודיע: "וירא אלהים כי טוב"; ובפעם השביעית לסיכום נאמר: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" ... (cache)
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | טקסים משפחתיים | שמחת הבת: ... ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי: (בראשית א, 31 - 27) ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק י: לכן אומר הספר אשר האיר את מחשכי העולם 21: וירא אלהים את כל אשר עשֹה והנה טוב מאֹד (בראשית א', 31) 22. אפילו מציאות החומר השפל הזה, כפי שהוא קשור ... (cache)
 • more "וירא אלהים את כל ":
 • פרשת בראשית - היום השישי והיום השביעי - גיליונות נחמה ליבוביץ: ולזה סיפר הספר אשר האיר מחשכי עולם לאמר "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" עד שמציאות זה החומר השפל לפי מה שהוא, מחיבור ההעדר המחייב למוות ולרעות כולם ... (cache)
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג: ופרשנו כי מטעם זה לא נאמר טוב אצל האדם רק אצל וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ודרשו ז"ל (ב"ר פ' ח') מאוד זה אדם ולא נאמר בפירוש כי טוב אצל בריאת ... (cache)
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ג: (בראשית א') וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. שנאמר: אילו אחר אמר: את הכל עשה יפה בעתו. הייתי אומר: זה שלא אכל פרוסה מימיו, את הכל עשה יפה בעתו. ... (cache)
 • תורה: 31 אוקטובר 2008 ... לא וירא אלוהים את-כל- אשר עשה והנה-טוב מאוד ויהי-ערב ויהי-בוקר יום השישי. פורסם על ידי תנ"ך - תורה נביאים כתובים ב- 14:24 0 תגובות ... (cache)
 • תורת הבית - פרק ב: והכוונה כנ"ל שהקב"ה ברא ויצר כל מעשה בראשית צבא השמים והארץ והכל עשה לטובתם לתכליתם ושמח בהם, וכמו שכתוב וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. ... (cache)
 • בראשית - Wattpad: א,לא וירא אלוהים את-כל- אשר עשה, והנה-טוב מאוד; ויהי-ערב ויהי-בוקר, יום השישי. {פ } ב,א ויכולו השמיים והארץ, וכל-צבאם. ב,ב ויכל אלוהים ביום השביעי, ... (cache)
 • ג) תרתי בלבי, למשור ביין את יפה ק ה ל ת ב וברה: אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד,. הוא טעות סופר, ומונה פגעי הזמן, שאין. שום טובה לאדם הנוצר, בהיותו בחיותו על. פני תבל; ובאמת, שרק האדם בעצמו, סבה ... (cache)
 • דרשות: כדברי המדרש כשברא הקב"ה את עולמו היתה שמחה גדולה לפניו, שנאמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, וכן הוא אומר וירא אֲ·להים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. ... (cache)
 • ויגש: וכמו במעשה בראשית היה מאמר על כל דבר וירא אלקים כי טוב, ואח"כ בכלל וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויכל ויברך, כמו כן במשכן בכל פרט כאשר צוה ה', ... (cache)
 • Weekly Torah Portion -- Chukat: א' את כל אשר עשה והנה טוב מאד," (ברא' א' ל"א) המילה "כל" בא להוסיף גם את העולם הבא. מצד שני, לפי ר' יוחנן, רק ה"כל" ביחד הוא טוב מאד. ... (cache)
 • דף קשר מספר 438 - פרשת תזריע מצורע: ה"וירא האדם את כל אשר עשה והנה טוב וגם רע מאד"? לכן יום הכיפורים הריהו יום של שני הדברים - של וידוי ושל שמחה, של אמירת סליחות ושל אמירת שירה. ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ד - משנה ג: הפסוק אומר (בראשית א, לא): "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד", וכן כתוב (קהלת ג, יא): "את הכל עשה יפה בעיתו". ... (cache)
 • אורט ישראל: 22 אוקטובר 2008 ... ומסביר שבתיאור בריאת העולם נאמר חמש פעמים "וירא אלוהים כי טוב", ועל יצירת האדם נאמר: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד". ... (cache)
 • קדושת הדיבור על ידי שמירת הלשון: אשר עשה והנה טוב מאד". והנה מבואר בספר יצירה)פרק א משנה ב(. נתיבות חכמה שבהם ל" ב ביאור החשבון של. ברא הקב"ה את עולמו, על פי מה ששנינו ... (cache)
 • תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך/נושא חובה: עלילות הראשית/בראשית פרק א...: גם בפסוק 30, גם בע"ח יאכלו צמחוני. בפסוק 31, הוא פסוק המסכם את כל 6 ימי הבריאה ולכן רשום "וירא ה' את כל אשר עשה והנה טוב מאוד". ... (cache)
 • כוחות רוחניים בבריאה: אור וחושך, טוב ורע, מות וחיים: ... לא- ב, ב): "וירא אלקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד; ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ... (cache)
 • דף קשר מספר 208 - פרשת חיי שרה: "וזהו 'וירא א-להים את כל אשר עשה והנה טוב מאד'. מאוד - הוא מורה על דביקות באין והוא טוב, הוא סיבת חילוף הדורות, ועל זה כתוב בתורתו של ר' מאיר 'והנה טוב מאד' ... (cache)
 • בס"ד: על כל זה מעידה השבת, על הבריאה, ועל הסדר והשלמות שבבריאה, על "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשית א, לא). אנו אומרים במזמור של יום השבת: "טוֹב ... (cache)
 • אורט ישראל: 2 אוקטובר 2007 ... לאחר כל בריאה ובריאה כתוב "וירא אלוהים כי טוב" ואילו בסיכומה של כל הבריאה נאמר " וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". ... (cache)
 • מצגת של PowerPoint: ... הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן: (לא) וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי: ... (cache)
 • נספח ב': וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד" (בראשית א', כ"ו-ל"א). ניתן היה אפוא לצפות, שאמנם כל החיים בעולם יתנהלו טוב מאוד, על-פי רצון ה'. ... (cache)
 • לידת משה: א"כ צריך לפרש ותרא כמו וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. נסתכל והביט כל מעשיו וכל פעולותיו שעשה אם יש לתקן שום דבר בהם והנה כולם יפים ומתוקנים. ... (cache)
 • דף קשר מספר 568 - שמיני עצרת: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". (א', לא). ובכל זאת, לא הכל טוב. האדם לא נברא כדי להשתלב בטבע ולהיטמע בו. האדם של פרק א', אינו מנצל את ... (cache)
 • מצגת של PowerPoint: ... חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי: "... (cache)
 • more "אשר עשה והנה טוב ":
 • 'שם המאמר: תרגיל בנושא אקולוגיה לכיתה ט: טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השישי: 1. מהם הגורמים האביוטיים והביוטיים המתוארים בבריאת המערכת האקולוגית כדור הארץ עפ"י ספר בראשית פרק א', בתנ"ך? ... (cache)
 • מארג הבריאה: ... הארץ ולכל עוף השמים ולכל רמש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן 1:31 וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי. ... (cache)
 • עבודה זרה ג: ... ואמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב (בראשית א,לא) [וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד] ויהי ערב ויהי בקר יום הששי (ה' ד'הששי' יתירה, וכתבה בסוף מעשה ... (cache)
 • בראשית א' והשבת: ... תיאור ששת ימי המעשה כולם, בו מופיע צירוף שונה ומכובד יותר עם המלה "טוב": "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי" (א', לא). ... (cache)
 • משפחה - נישואין - מטרה ומהות: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. בראשית פרק ב': ויאמר ידוד אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו: ... (cache)
 • יום שישי ה ג€“ 13. יום מסוכן? - msn ניו אייג': 12 מרץ 2009 ... ביהדות, יום שישי נחשב ליום מבורך, ככתוב: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי". הספרה 13 אף היא נחשבת למבורכת ... (cache)
 • תצוגה מקדימה: ביהדות, יום שישי נחשב ליום מבורך, ככתוב: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי". הספרה 13 אף היא נחשבת למבורכת: ... (cache)
 • "תפוז" במערומיהם- יראה הקהל וישפוט! - ישעיהו ליבוביץ-הגותו...: ויהי ככלותי מלאכתי בשיחזור הבלוג האבוד "ניצבה שגל לימינך", וארא כל אשר עשיתי והנה טוב מאד! ויהי ערב ויהי בוקר יום ד` השבוע, ואתן אל ליבי עוד לייסד שם בפינת ... (cache)
 • Seminar divesrity recent: וירא אלהים את-כל-אשר עשה והנה-טוב מאד ויהי-ערב ויהי -בקר יום הששי." Salit Kark, Conservation Biology, Hebrew University, Lecture 1 ... (cache)
 • פרשת ויקרא: "וירא א-לוהים את-כל-אשר עשה והנה-טוב מאד, ויהי-ערב ויהי -בוקר יום השישי". 2. וו מהפכת מעתיד לעבר: "ויקרא", "וידבר", העתיד הבטוח ביותר מ-הבר-סמכא הבורא ... (cache)
 • יום שישי ה - 13 מאת אסתי תירוש: ביהדות, יום שישי נחשב ליום מבורך, ככתוב: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי". הספרה 13 אף היא נחשבת למבורכת: ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - בראשית - בריאת העולם: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השישי". למעשה זהו הסיום של כל הבריאה כפי שמופיע מיד אחר כך בתחילת פרק הבא (בראשית ב, א ג€“ ג): ... (cache)
 • Default Normal Template: הפסוק של סיום הבריאה הוא:- "וירא א-לקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי", והוא צמוד לפסוק הבא:- "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם". ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת השבוע תולדות...: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד; ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד". זוגות בבראשית (ב) יצחק ורבקה טל רחמני הזוגיות של יצחק ורבקה מתאפיינת בקוטביות. ... (cache)
 • 13 מי יודע - וואלה! אסטרולוגיה: ביהדות, יום שישי נחשב ליום מבורך: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי". ביום השישי גם נברא האדם ג€“ שיא היצירה האלוהית והסמל ... (cache)
 • "ותן ברכה" של צוות הווי הנדסה קרבית - מוזיקה עברית ישנה וחדשה...: יש קטע שאומר: "ארים ראשי אשא עיניי אל הערים,מאין יבוא עזרי"-ציטוט משיר המעלות אריק ברמן-כרוניקה של שקיעה סגולה מאד-"ויהי ערב ויהי בוקר"-מספר בראשית ... (cache)
 • יום שישי ה - 13 - TheMarker Cafe: 13 יוני 2008 ... הלא ביהדות יום שישי נחשב ליום מבורך: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי". על פי היהדות נאמר גם שמי שנפטר ... (cache)
 • ספר הפליאה: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. כאן רמז לנו שתחלה היתה הבנין שלמעלה בהויותה עליונים למעלה ותחתונים למטה כחות הטהרה יונקים ...
 • Ynet יום שישי ה-13 - אסטרולוגיה: 12 יוני 2008 ... ביהדות, יום שישי נחשב ליום מבורך: "וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי". על פי היהדות נאמר גם שמי שנפטר ביום ... (cache)
 • more "מאד ויהי ערב ויהי ":
 • תורה אחרי צבא - מה זה תורה: ... היה מתוכנן שתינתן התורה, וכך אמרו: "אמר ריש לקיש (שם של אחד מחכמי התלמוד): מאי דכתיב (מהו שכתוב) 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ', (אות) ה"א יתירה למה לי? ... (cache)
 • קטיף.נט:: מעמד הר סיני-בריאה מחודשת של עם ישראל: חז''ל מחברים בין הבריאה למתן תורה: '' דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב(בראשית א) ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למה לי? - מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה ... (cache)
 • אותם הדברים עצמם אומר גם רש"י, כדרכו, בשיא הקיצור: "'בעבור זה...: וכמוה גם דברי הגמרא בשבת4: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב: 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ', ה"א יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: 'אם ... (cache)
 • דרשות: ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, נאמר בסיפור הבריאה ג€“ אות ה היתרה הזאת אצל ששי למה לי? שכן לא נאמרה אצל יום אחד, יום שני, יום שלישי, רביעי וחמישי. ... (cache)
 • בס"ד: ולמה יראה - כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב (בר' א:לא) 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ', ה"א יתירה למה לי? - מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ... (cache)
 • סיפור בריאת העולם: ... חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי: "... (cache)
 • ג€�יום חמישי כ"ט אדר א תשס"ח: כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי", וזהו שכתב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי "(א' ל"א), אותו ששי שהוא גמר ששה ימים ... (cache)
 • ספירת העומר: והנה אמרו חז"ל עה"פ "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי בה' הידיעה מה שלא נאמר בשאר ימי הבריאה ללמדך כי יום הששי רמז ליום הששי בסיון יום קבלת התורה. ... (cache)
 • חג שבועות 1 - TheMarker Cafe: 21 מאי 2009 ... ובפרקי ר' עקיבא שואל מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ", ה"א יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים את ... (cache)
 • 30כ…„ ם›„ל�˜ כ‚˜כ�” ל–´כ–»ך²� כ³€ם•´ ל�ˆל�„ך¹�... - MindMeister Mind Map: שנאמ' "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" (דאר"ש) בן לקיש מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי " מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל ... (cache)
 • בראשית: ויהי ערב ויהי בקר יום הששי.,. אותו ששי שהוא גמר ששה ימים שאמר. הקב. "ה במתן תורה. לכך אמר להם משה לישראל.,. להודיעם כי דבר הקב ... (cache)
 • כיצד חוברה התורה?: ויהי בקר יום הששי ", פס' כ"ז-ל"א). לעומת זה, לפי פרק ב', קדמה בריאת האדם לבריאת הצמחייה: "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' ... (cache)
 • אגרת השבת / רבי אברהם אבן עזרא: והנה הנולד ביום ששי לפני בוא יום השבת חצי שעה, הוא נמול בקר יום הששי, והנה לא עלו לו מעת לעת שבעה ימים שלמים, וככה יום בשנה חשוב שנה, והנה יש מי שיספור אותה ... (cache)
 • On The Contrary: Reading of Shabbat 88a: God and Israel's Shotgun...: ולמה יראה - כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב +בראשית א+ ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למה לי? - מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. ',. "ה. א יתירה למה לי? -. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם. מעשה בראשית.,. ואמר להם.: אם ישראל מקבלים התורה ... (cache)
 • 10 # גליון מפעל עולמי להצלת הדת: ויהי ערב ויהי בקר יום הששי. "וכו. ',. אם ישראל. מקבלים את התורה מוטב.,. ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו. ברש. "י הקדוש. (. מכות י. "א ד. "... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ', ה"א יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים ... (cache)
 • דברי חד: ויהי בקר יום הששי, מלמד שתתגה הקבה עם מעשי בראשית ואמר אם. 1 ישראל טקבלין את תורתי טוטב ואם לאו אגי אתזלר אתכם לתוהו ומהו ... (cache)
 • אלבום מגן דוד: April 2007: ... הארץ ולכל-עוף השמים ולכל רומש על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק עשב לאכלה; ויהי-כן: וירא אלהים את-כל-אשר עשה, והנה-טוב מאד; ויהי-ערב ויהי- בקר יום הששי ... (cache)
 • מתן תורה - הר כגיגית: אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי - ה"א יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה - אתם מתקיימין, ... (cache)
 • מסכת ביצה מסכת שמלים מסבת אבן שלטה פסחים י: היא'של ויהי ערב ויהי בקר יום הששי וקל י., שזאת'הברייתא דמוקי אביי ורבא דרי ורעפליגיכה נמי. וכן ביצה שגולדה בראשון ט והוסד דר יוחנןאבעפ שחל בשבת ... (cache)
 • בס"ד: כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ' ה"א יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה ... (cache)
 • תנ"ך, שמות פרק כד פסוק א: ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה' יתירה למה לי (יום השישינהוא היום היחיד, שלפניו מופיעה ה' הידיעה)? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית. ואמר להם: אם ישראל מקבלים ... (cache)
 • "אתכפיא ואתהפכא" "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" (אסתר...: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ", ה"א יתירה למה לי? - מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה - אתם ... (cache)


  תגובות