מדוע הפיל ה' תרדמה על האדם?

קוד: מדוע הפיל ה' תרדמה על האדם בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: ע"פ הלל גרשוני

אל: נח"ת שבת אב ס"ב

[שמעתי מהלל ג']

בראשית ב18-23: "ויאמר ה' א-להים: 'לא טוב היות האדם לבדו; אעשה לו עזר כנגדו'. וייצר ה' א-להים מן האדמה, כל חית השדה ואת כל עוף השמים, ויבא אל האדם, לראות מה יקרא לו; וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים, ולכול חית השדה; ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל ה' א-להים תרדמה על האדם, ויישן; וייקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה . וייבן ה' א-להים את הצלע אשר לקח מן האדם, לאישה; ויביאה אל האדם. ויאמר האדם: 'זאת הפעם עצם מעצמיי, ובשר מבשרי; לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת'."

הכתוב מתאר את מעשה יצירת האישה בצורה מאד מפורטת, ממש רפואית. מדוע יש צורך בכל הפירוט הזה? מדוע, למשל, צריך לספר שה' הפיל תרדמה על האדם?

הקטע מתחיל בכך שה' רוצה למצוא לאדם "עזר כנגדו", כדי שלא יהיה לבד. הוא מביא לפניו את כל החיות, ואף חיה לא מתאימה לו. ואז הוא מחליט ליצור לו "עזר כנגדו" מגופו ממש - אישה. ואכן, האדם מתאהב באישה ומרגיש שהיא מתאימה לו.

אבל - אם לא היינו יודעים שה' הפיל תרדמה על האדם - לא היינו מעריכים נכון עד כמה האישה מתאימה לאדם; היינו חושבים שהאדם קיבל את האישה רק בגלל ש ידע שהיא נוצרה מגופו. לכן מספר הכתוב שה' הפיל תרדמה על האדם (כמו קוסם, שמראה את הכובע ואומר "אתם רואים את זה? אין כאן כלום! הופ - עכשיו יש כאן יונה..."). האדם לא ידע שום דבר, הוא הלך לישון, וכשהתעורר ראה לידו אישה, ומייד הרגיש שהיא "עצם מעצמיי ובשר מבשרי".

הניסוי הצליח - ה' הצליח ליצור לאדם "עזר כנגדו".

תגובות