שת בין הבל לקין

קוד: ביאור:בראשית ד25 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית ד25: "וַיֵּדַע אָדָם עוֹד אֶת אִשְׁתּוֹ וַתֵּלֶד בֵּן, וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ שֵׁת, כִּי שָׁת לִי אֱלֹהִים זֶרַע אַחֵר תַּחַת הֶבֶל, כִּי הֲרָגוֹ קָיִן"

קין הבל ושת בכלכלה

קין והבל מייצגים שתי תפיסות קיצוניות לגבי קרקע, בראשית ד2: "וַיְהִי הָבֶל רֹעֵה צֹאן, וְקַיִן הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה".

קַיִן מייצג את הקניין. הוא עובד אדמה, וחושב שהאדמה היא קניינו הפרטי, וכל מי שחודר לאדמה שלו, חייב מיתה. ולכן הוא הרג את הבל כשהיה בשדה שלו, בראשית ד8: "וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה, וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ".

הֶבֶל מייצג את חיי הנוודות; הוא רועה צאן העובר ממקום למקום כמו הבל נידף, בלי להשאיר סימן קבוע.

הנווד מתעצבן כאשר עובד-האדמה מונע ממנו להיכנס לקרקע שלו. זה לא הוגן, הרי גם עובד האדמה נהנה מהצמר שמייצר הרועה! וכך תיארו חכמי המדרש את הויכוח ביניהם:  "על מה היו מדיינים? אמרו: בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל את המיטלטלין. זה אמר: הארץ שאתה עומד עליה שלי היא. וזה אמר: מה שאתה לובש, שלי הוא. זה אומר: חלוץ בגדיך. וזה אומר: פרח מעל האדמה, ששלי היא. מתוך כך 'ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו'" (בראשית רבה כב).

שֵת מייצג דרך ביניים. דרך זו אינה נזכרת כאן במפורש, אולם ניתן ללמוד אותה ממעשיהם של האבות, אברהם יצחק ויעקב, צאצאיו של שת. הם מצד אחד נוודים, העוברים ממקום למקום ואינם תופסים מקום קבוע; ומצד שני, הם יודעים גם לקנות קרקע כשיש להם צורך בה: אברהם קונה את שדה מערת המכפלה, יצחק זורע בשדה בארץ גרר, ויעקב קונה חלקת שדה ליד שכם. בניגוד לקין, הם לא מנסים לתפוס בעלות על כל הקרקעות שבעולם - הם קונים את הקרקע המינימלית הדרושה להם כך שיוכלו לחיות ולמות בכבוד בתוך הנחלה שלהם.

עקרון זה בא לידי ביטוי גם בחוקת הנחלות של התורה. מצד אחד התורה מאפשרת ומחייבת בעלות פרטית על קרקע, אבל מצד שני חוקת היובל מגבילה את יכולתו של כריש-נדל"ן לצבור קרקעות מעבר לנחלה שהוקצבה לו.

הבל נרצח, קין וצאצאיו נמחו במבול, והאנושות ממשיכה מזרעו של שת, היודע להתייחס בצורה מאוזנת לבעלות על קרקע.

קין הבל ושת בתורה ותפילה

רצח הבל ע"י קין הוא משל לתהליך הקורה אצל אנשים רבים כשהם מתבגרים.

הֶבֶל מסמל את הרוח, התפילה והתורה. "אין העולם מתקיים אלא בשביל הֶבֶל תינוקות של בית רבן" (ריש לקיש בשם ר' יהודה נשיאה, שבת קיט:). הילדים עסוקים בדברים החשובים באמת - בהבל של תפילה ותורה וחלומות על חזרה לגן-העדן שבשבילו נברא העולם.

קַיִן מסמל את הקניין, המירוץ לצבירת רכוש ובעלות. בראשית ד1: "וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת קַיִן, וַתֹּאמֶר קָנִיתִי אִישׁ אֶת ה'" (פירוט). כשהילדים מתבגרים, הם שוקעים במרדף אחר קניינים, והמרדף הזה "הורג" את ההבל שלהם - כבר לא נשאר להם זמן לתפילה ותורה, ובטח לא לחלומות על גן-עדן.  

שֵת מייצג דרך ביניים. האדם המאוזן אינו רודף אחר קניינים אבל בונה לעצמו תשתית חומרית המאפשרת לו להתקיים, ובשאר הזמן עוסק בתורה ותפילה. "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון" ( רבן גמליאל בן ר' יהודה הנשיא, משנה אבות ב א).

"הבל התפילה נרצח ע"י אחיו בעל הקניינים בעולם, כי הביטול של הבל לא התחבר עם הקנאה והרכושנות של קין. קין יונק ורוצה רק לקבל מהעולם, ואילו הבל מתבטל. שת הוא היחידי המכה שורשים בקרקע." (גליה).

מקורות ופירושים נוספים

מקראות גדולות:

אונקלוס: וידע אדם עוד ית איתתיה וילידת בר וקרת ית שמיה שת ארי אמרת יהב לי יי בר אוחרן חלף הבל דקטליה קין:

ירושלמי (יונתן): וִידַע אָדָם תּוּב יַת אִנְתְּתֵיהּ לְסוֹף מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין דְאִתְקְטֵיל הֶבֶל וִילֵידַת בַּר וּקְרַת יַת שְׁמֵיהּ שֵׁת אֲרוּם אֲמַרַת יְהַב לִי יְיָ בַּר אוֹחֲרָן חֲלַף הֶבֶל דְקַטְלֵיהּ קַיִן:

ירושלמי (קטעים):

""וידע אדם וגו'" - בא לו למך אצל אדם הראשון וקבל על נשיו אמר להם וכי עליכם לדקדק על גזירתו של מקום אתם עשו מצותכם והוא יעשה את שלו אמרו לו קשוט עצמך תחלה והלא פרשת מאשתך זה מאה ושלשים שנה משנקנסה מיתה על ידך מיד וידע אדם וגו' ומהו עוד ללמדך שנתוספה לו תאוה על תאותו (בב"ר) "(רש"י)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • קין, למך ואחריתם / אהרן גפן: בין "והאדם ידע את חוה אשתו" ל"וידע קין את אשתו" נפל בעולם הרצח הראשון וקנה הרוצח את עונשו הראוי לו מיד ה'; ובין "וידע קין" ל" וידע אדם עוד את אשתו" נעלמו להם קין ותולדותיו; ובין  ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק ארבעה עשר: ומניין שקבל עליו תנחומין שנאמר: (בראשית ד) "וידע אדם עוד את אשתו". אף אתה קבל תנחומין. אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס ר' יהושע  ... (cache)
 • אז הוחל לקרוא בשם ה': הדור השלישי לאנושות הוא הדור שעל-שמו היא נקראת - דורו של אנוש בן  ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - חוה;: אמר לו למך "קשוט עצמך תחילה", מיד " וידע אדם עוד את חוה אשתו" שנתוספה לו תאוה על תאותו" רש"י בראשית ד, כה. כי תחילה לא הייתה לו תאוה אלא כשראה את חוה, אבל עתה נוספה  ... (cache)
 • ההולדה, הנצח והמוות | המחסן של גדעון עפרת: 8 אוקטובר 2013 ... " וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שֵת כי שָת לי אלוהית זרע אחר תחת הבל…" (ד', 25). הזרע הוא מאלוהים, והמחזוריות היא נֶצח (ההולדה)-מוות,  ... (cache)
 • שת: וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן תקרא את שמו שת, כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. (בראשית ד כה). ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. (cache)
 • דף מקורות: "וידע אדם עוד את אשתו". אף אתה קבל. עליך. תנחומין. אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס רבי יהושע ואמר לו, רצונך אומר דבר. אחד לפניך? (cache)
 • משפחה ואמונה: הוא לוקח אשה והיא יולדת לו ילדים: "כי שבעתים יקם קין", כלומר יש המשך הדורות לאיש הרוצח, למרות החטא הנורא. אבל אז במקביל: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת". (cache)
 • החזרת הפיקדון מאת הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצ"ל: שנאמר: "וידע אדם עוד את אשתו", התנחם האדם הראשון. גם אתה רבן יוחנן בן זכאי, תקבל תנחומים. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי: לא די לי צערי, אני מצטער בעצמי, הזכרת לי את צערו של האדם  ... (cache)
 • בס"ד, כ"ה תשרי ה'תשס"ה: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת. כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש. אז הוחל לקרוא בשם ה': ". זוהי איפוא  ... (cache)
 • סיפורה של חוה: והאדם ידע את חוה אשתו, וידע אדם עוד את אשתו. ותהר ותלד את קין, ותלד בן ותקרא את שמו שת. ותאמר קניתי איש את ה', כי שת לי אלקים זרע אחר. ותסף ללדת את אחיו את הבל, תחת  ... (cache)
 • הרב יהושע שפירא -ישיבת ההסדר רמת גן: לבסוף אנו מתבשרים על הריגת קין בידי למך, ומיד באה בשורה אחרת: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין". משת יוצאים  ... (cache)
 • דף קשר 1230 - רבן יוחנן בן זכאי – חלק א' / הרב עמית משגב: שנאמר: "וידע אדם עוד את אשתו" אף אתה קבל תנחומין'. אמר לו: 'לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון'. נכנס רבי יהושע... אמר לו: 'איוב היו לו בנים ובנות ומתו  ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ואבדתם את שמם – לא תעשון כן לה' אלקיכם: ומפני שנשתת ממנו העולם, כתוב בו: וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן. ותקרא את שמו שת: כי שת לי אלהים זרע אחר. וכתב הטעם בצדו: כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל. שזה זרע אחר  ... (cache)
 • אין איל (בראשית ה', ג' – ה') | אתר פנוי מיניה: 5 נובמבר 2011 ... שכתוב: וידע אדם עוד את אשתו, וזה תיקון יחסי השניים ושיבתם מחדש זה לזה מחוץ לגן. כעת הם שוב בחינת אדם ביום הבראם, ככתוב בראשית הפרק. ולכן כאשר חוה  ... (cache)
 • אנציקלופדיה הלכתית רפואית - מיניות: ... ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך [בראשית ד יז]; וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא שמו שת כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין [בראשית ד כה]   ... (cache)
 • "כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה" (בראשית ד 1-26): וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן ותקרא שמו שת, כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין... הוא פתח תקווה. הערות 1. השווה ה', א. 2. רמב"ן מסרס כתוב זה ומפרשו: הוא היה לוטש  ... (cache)
 • קאסוטו 1965 – Amitay.haifa.ac.il: 28 ספטמבר 2010 ... וידע אדם עוד את אשתו וגו' – לאחר שנסתיימו תולדותיהם של בני קין, שאינם עתידים להופיע עוד בהמשך הספר, ואף לא להתקיים בארץ, עובר הכתוב לדבר באריכות על  ... (cache)
 • השחתת עצים בראי היהדות, בין מיסטיקה להלכה נורמטיבית| ד"ר אברהם אופיר: 13 על הזרע האנושי ראו למשל בראשית ד, כה: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר"; בראשית טו, ג: "ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי  ... (cache)
 • בראשית. פרק. 4: בראשית. פרק. 4. (cache)
 • קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה: ... לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי ד,כד כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה ד,כה וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת   ... (cache)
 • פרשת השבוע בראשית - ויצא > Beerot Yitzchak > פרשת השבוע: ומפני שנשתת ממנו העולם, כתוב בו: וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן. ותקרא את שמו שת: כי שת לי אלהים זרע אחר. וכתב הטעם בצדו: כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל. שזה זרע אחר  ... (cache)
 • עד שתגיע למקומו: מיד " וידע אדם עוד את אשתו". מהו "עוד"? ללמדך שנתוספה לו תאוה על תאותו. רבי אפרים מלונטשיץ, בעל "כלי יקר", מפרש בדרך מקורית את הפסוק הנודע "שופטים ושוטרים תתן לך" (דברים  ... (cache)
 • הסיפור על מות בנו של רבן יוחנן בן זכאי: 9 שנאמר " וידע אדם עוד את אשתו" (בראשית ד, (25. 10 אף אתה קבל תנחומין. 11 אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי. 12 אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. 13 נכנס רבי יהושע. (cache)
 • לב שומע - הצעה לתיקון ליל שבועות: שנאמר: "וידע אדם עוד את אשתו" (בראשית ד' כ"ה) אף אתה. קבל תנחומין. אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס רבי יהושע ואמר לו: רצונך אומר   ... (cache)
 • סופה של שושלת קין: 4 דצמבר 2008 ... ולכן: "וידע אדם עוד את -אשתו, ותלד בן, ותקרא את-שמו שת. כי שת-לי א-להים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין". התוכנית הא-להית היסודית לחברה אנושית בריאה ויודעת  ... (cache)
 • שמרנות ומקוריות / שלומי פרלמוטר, רננה פילזר, בית מדרש אלול / אלול: ומניין שקבל עליו תנחומין שנאמר: (בראשית ד) "וידע אדם עוד את אשתו". אף אתה קבל תנחומין. אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס ר' יהושע  ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות - חטאה של חוה: כאן מסתיימות השושלות של קין והבל, ונפתחת התחלה חדשה: 'וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין'. חווה למדה את הלקח. (cache)
 • בראשית - ללא ניקוד: ... נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי: {כד} כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה: {כה} וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר  ... (cache)
 • יואב הכהן, מת בנו בחייו לגהינום?: אמר לו אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין ומנין שקבל עליו תנחומין שנאמר וידע אדם עוד את אשתו (בראשית ד' כ"ה) אף אתה קבל תנחומין. אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי  ... (cache)
 • שושלות – גברים ונשים בפרשת בראשית « חברותא – הומואים דתיים: 5 אוקטובר 2010 ... "רעיה נרצעה ונצחית/ אם כל חי הצופה חצרמות,/ את שומרת הקו היחיד/ המבדיל בין חיינו למוות." ובתום השיר, וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן. לשירה יש כוח אדיר. (cache)
 • ונח מצא חן: [על שת ואנוש נאמר " וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותיקרא את שמו שת" (בראשית פרק ד פסוק כד) "ולשת גם הוא ילד בן" (שם שם כו) תפקידו של שת ובנו היה להחליף את הבל ולתקן  ... (cache)
 • ‫קריאה בתנ"ך | Facebook‬: וידע אדם עוד את -אשתו ותלד בן ותקרא את-שמו שת, כי שת-לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ולשת גם-הוא ילד(יולד)-בן ויקרא את-שמו אנוש, אז הוחל לקרא (לקרוא) בשם יהוה. (cache)
 • היד החזקה והחרב המתהפכת יְקוּם תַּרְבּוּת | יְקוּם תַּרְבּוּת: 28 אוקטובר 2011 ... " וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי א-לוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" "ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם  ... (cache)
 • [א] ענין משתה אחשורוש שנזכר במגילה ודרשות רז"ל בו, ודאי אינו דבר ריק, והוא...: (כה) וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ישעיהו פרק יא. (ב) ונחה עליו רוח ידוד רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת  ... (cache)
 • קהלת, החולף והנצחי | תכלת: המשך השושלת מוזכר בבראשית ד:כה-כו: "וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שֵׁת: 'כי שָׁת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין'. וּלְשֵׁת גם הוא יֻלד בן, ויקרא את  ... (cache)
 • כל הנשים הם ניצוצות חוה אמנו - אישה לאישה אישה - תפוז בלוגים: 10 אוגוסט 2010 ... ' וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין'. חווה למדה את הלקח. הבן שנולד לה עכשיו הוא מתנה שה' נותן לה  ... (cache)
 • גרסת PDF: המשך השושלת מוזכר בבראשית ד:כה-כו: "וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן,. ותקרא את שמו שׁ ת: 'כי שׁ ת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין'. וּלְשׁ ת גם הוא י לד בן,. (cache)
 • פני הן גרשת אותי היום. גדול עווני מנשוא: ויאמר קין אל השם " " והיה: מנסים שוב לדלל את האוכלוסי. י. ה בעולם.,. ולעשות סדר עולמי חדש... הדמיה של הפתח בקוטב. -. והמעבר לעולם הפנימי. הדמיה. גראפית.: אהבה. 528. "וידע אדם עוד את אשתו חוה. (cache)
 • more "וידע אדם עוד את ":
 • Yeshiva.org.il- בראשית פרק ד: ... נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי: (כד) כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה: (כה) וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר  ... (cache)
 • עשרה דורות מאדם עד נח / עמוס גאולה: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי א-לוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (ד, כה). כאמור, לא יכול היה קין לאלץ את ה' לבחור בו ולאדם נולד בן נוסף והוא היה  ... (cache)
 • שם שמות: וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. (שם ד כה). ויקרא את שמו נח לאמר, זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר  ... (cache)
 • אין איל (בראשית ד', כ"ה – כ"ו) (חלק א'): 13 ספטמבר 2011 ... וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרוא בשם ה'. (cache)
 • יצחק ורבקה, הורים לשני בנים / שמשון נשר: גם לה היו שני בנים מסוכסכים. וקרה הרצח הראשון בעולם. כתוב מלא הוא: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן, ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (ד, כ"ה). (cache)
 • בראשית: כה ויידע אדם עוד, את- אשתו, ותלד בן, ותקרא את-שמו שת: כי שת-לי אלוהים, זרע אחר--תחת הבל, כי הרגו קין. כו ולשת גם-הוא יולד-בן, ויקרא את-שמו אנוש; אז הוחל, לקרוא בשם יהוה. (cache)
 • ‫קריאה בתנ"ך | Facebook‬: וידע אדם עוד את- אשתו ותלד בן ותקרא את-שמו שת, כי שת-לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ולשת גם-הוא ילד(יולד)-בן ויקרא את-שמו אנוש, אז הוחל לקרא (לקרוא) בשם יהוה. (cache)
 • Bible(HEB) Constructed in accordance to CES standards: ... נעמה׃ ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃ כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה׃ וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את  ...
 • HomeEnglishתורהמשנהContactchaver: 3ב. ד:כה וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין ד:כו ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה {ס}  ...
 • Havolim: The Profound Significance of Naming a Child: 27 מאי 2013 ... ומפני שנשתת ממנו העולם, כתוב בו: וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן. ותקרא את שמו שת: כי שת לי אלהים זרע אחר. וכתב הטעם בצדו: כי שת לי אלהים זרע אחר תחת  ... (cache)
 • אמונות ופרשנות | מאת:רימון כשר: ישראל קנוהל, אמונות המקרא. גבולות המהפכה המקראית, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ז. פרופסור יחזקאל קויפמן (1889–1963) נחשב בצדק רב  ... (cache)
 • תהום ורוח (4): בראשית ד: 29 יוני 2007 ... קול קורא מד הכניסות לבלוג מוכיח כמה קוראים יש לפרוייקט "תהום ורוח", וכמה באים עד הנה במיוחד כדי לקרוא בו, ושוב אנחנו קוראים לכם לשלוח את קריאותיכם  ... (cache)
 • more "אשתו ותלד בן ותקרא ":
 • ספר היובלים בעריכת יהודה איזנברג: (ט) ובשנה הרביעית לשבוע החמישי התנחם, וידע עוד את אשתו, ותלד לו בן, ויקרא את שמו שת, כי אמר שת לנו אלהים זרע אחר על הארץ תחת הבל כי הרגו קין. [שנה 134]. (י) ובשבוע הששי  ... (cache)
 • גלגול נשמות בתנך ובמקורות: גלגול הבל בשת: "... ותקרא את שמו, שת. כי שת - לי אלקים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין" (בראשית ד', כ"ה). "תחת הבל" - משמעו במקום הבל ממש: לאחר שקין הרגו, חזר בגלגול כשת. (cache)
 • ילקוט שמעוני - דברי הימים: ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר. ר' תנחומא בש"ר שמואל אומר אותו זרע שהוא קם ממקום אחר, ואי זה זה מלך המשיח. ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש, בעון קומי אבא  ... (cache)
 • תבונתן הגורלית של הנשים: חווה ואביגיל: בהמשך מסופר כי חווה יולדת בן נוסף: "וידע עוד אדם את חווה אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת , כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (בר' ד 25). במדרש שמו של "שת", האל  ... (cache)
 • גרסת הדפסה: לבסוף אנו מתבשרים על הריגת קין בידי למך, ומיד באה בשורה אחרת: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין". משת יוצאים  ... (cache)
 • ד: ד,כה וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ד,כו ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה. (cache)
 • בראשית התשס"ו: קראה חוה את שמו שת – "כי שת לי א-לוהים זרע אחר. תחת הבל כי הרגו קין". לאמור: בעת רצח הבל אבד לי גם קין. ושת לבדו הוא נחמתי בעוניי. על החוויה הפוסט-טראומטית הפוקדת את  ... (cache)
 • כד הקמח על התרי"ג מצות: ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת כי שת לי אלהים. זרע אחר.,. ושת גם הוא לא נזדכך והיה בזרעו פסולת זה אנוש וכל דורו. שהיו עובדין. ע. בודה זרה. עד שנזדכך בנח ונח גם הוא היה  ... (cache)
 • בס"ד, ד' באלול התש"ס: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר" ואז מתחילה שושלת חדשה. איפה השושלת הזאת מסתיימת? כאן: "ויחי מתושלת שבע ושמנים שנה ומאת שנה   ... (cache)
 • פירוש שמות לפי הקבלה | מרכז תבורי ללימודי קבלה פסיכולוגיה ויהדות: 18 ספטמבר 2013 ... חוה ויקרא שם אשתו חוה כי הייתה אם כל חי, לאחר מכן שת נקרא שת ״ותקרא את שמו שת "כי שת אלוהים לי זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין״ כל האנושות דברה לשון  ... (cache)
 • תרבות הצריכה - מקין ועד קניין / הדס ילינק / טבע עברי: [ותקרא את שמו שת: כי נתן לי ה' בן אחרי הבל]. מה התיקון שנותנת חוה דרך קריאת השם של בנה השלישי? (היעזרו בתרגום אונקלוס); האם יש קשר לכך ש"אָז הוּחַל לִקְרֹא בְּשֵׁם ה'"? (cache)
 • לא תרצח | המחסן של גדעון עפרת: 7 מאי 2011 ... והנה, סיום פרק ד (25-26): "וידע אדם עוד את-אשתו, ותלד בן ותקרא את-שמו שת כי שת-לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ולשת גם-הוא יֻלד-בן, ויקרא את-שמו  ... (cache)
 • בני צדוק הכוהנים, הצדוקים, הקראים,: (ט) ובשנה הרביעית לשבוע החמישי התנחם, וידע עוד את אשתו, ותלד לו בן, ויקרא את שמו שת, כי אמר שת לנו אלהים זרע אחר על הארץ תחת הבל כי הרגו קין. [שנה 134]. (י) ובשבוע הששי  ... (cache)
 • בראשית א:א בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ א:ב והארץ היתה תוה: וידע אדם עוד את אישתו ותלד בן ותיקרא את שמו שת כי שת. לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קיין ד:כו ולשת גם הוא. יולד בן וייקרא את שמו אנוש אז הוחל ליקרוא בשם. יהוה..........ס.
 • אוריאל סימון: מתנתו: 'ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלהים זרע אתר תחת הבל, כי הרגו קין' (ד כה). יתרונה המובהק של האימהות על-פני האבהות מאזן במידה מסוימת את נחיתותה של האישה המקראית (cache)
 • גל*ון כסלוו־עבות תע\ל״ג: בנה השלישי: ״ותקרא את שמו שת, כי שת. לי אלקים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין״. נחזור לפסוק הראשון: ״ותהר ותלד את קין. ותאמר קניתי איש את ה׳״: רש״י לפי ברא־. (המשך מהעמוד   ... (cache)
 • סיפור קין והבל הוא הסיפור השני בספר בראשית הדן בבעיית החטא ועונשו: ותסף ללדת את אחיו את. הבל. ויהי הבל רעה צאן. וקין. היה עבד אדמה.:...) כה. (. וידע אדם. עוד. את אשתו. ותלד. בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע. אחר תחת. הבל. כי הרגו. קין. (cache)
 • more "את שמו שת כי ":
 • מדרש רבה מגילת רות - פרשה ח: פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי דוד. במגלה: (ש"א ט"ז) ויאמר ה' קום משחהו כי זה הוא. בספר: ר' הונא אומר: זרע הבא ממקום אחר. כי שת לי אלהים זרע אחר, כתיב (בראשית ד')  ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פרשת בראשית: ... ושבעה: (כה) וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: (כו) ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה: (cache)
 • פירוש שד"ל על בראשית פרק ה: ... מדוע לא הולידו עד הזמן הנזכר כאן, ואדם אולי קודם הולידו את שת הוליד בנות ולא בנים, וכשילדה חוה את שת אמרה, כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל על שהיה זכר. ודעת הרמב"ם היא  ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק ל: ... הבל בשֹדה (בראשית ד', 8), וששניהם כלו, אף שלגובר ניתנה שהות, וכי לא נכונה המציאות אלא לשת: כי שת לי אלהים זרע אחר [תחת הבל כי הרגו קין] (שם, שם, 25), זה נכון אפוא 77. (cache)
 • גט השמות: כגון אדם מאדמה, חוה אם כל חי, קין קניתי, שת שת לי אלהים זרע, נח ינחמנו, אברהם אב המון, ‏ יצחק מצחוק, יעקב מעקב, עשו עשוי, אדם על האדום, ראובן ראה, שמעון שמע, לוי ילוה, יהודה  ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מקורות על מעלת א"י: וכאשר נולד שת בדמות אדם כמו שאמר: ויולד בדמותו כצלמו +בראשית ה' ג'+ היה במקום הבל, כמו שאמר: +בראשית ד' כ"ה+ כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, והיה ראוי שיקרא בן  ... (cache)
 • מגילת רות - על פיתוי ונישואים אסורים שהבטיחו מלכות עולם / איתן גור אריה...: ר' הונא אומר כתיב (בראשית ד') כי שת לי אלהים זרע אחר, זרע הבא ממקום אחר ואיזה זה, זה מלך המשיח. ר' ברכיה ור' סימון משל למלך שהיה עובר ממקום למקום ונפלה מרגלית מעל ראשו  ... (cache)
 • יהדות - סיפור כפול: האם לסיפורי הבריאה מותר להיות מיתולוגיה קדומה ותו לא?: 1 אוקטובר 2013 ... את הבל בשדה (בראשית ד, ח), וששניהם כלו, אף שלגובר ניתנה שהות, וכי לא נכונה המציאות אלא לשת: 'כי שת לי אלהים זרע אחר' (שם, שם, כה), זה נכון אפוא". (cache)
 • בראשית - השבוע על פרשת דרכים: לילד החדש קוראים "שת - כי שת לי אלהים זרע ". הוא לא קנייני. הוא של האלהים ואני מקבלת אותו כפקדון. זוהי המגמה המבטלת את מושגי הקנין של האדם מן העולם. הוא הופך להיות אורח   ...
 • לידת קין והבל ומקצועותיהם - מדרשים: דרבי נתן: אליבא (על פי) דבית א"ר "זכר ונקבה". הבל ואחותו קין ואחותו ותוסף ללדת את אחיו את הבל? שמאי אומרים דכתיב וכתיב "כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין". (cache)
 • "כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה" (בראשית ד 1-26): וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן ותקרא שמו שת, כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין... הוא פתח תקווה. הערות 1. השווה ה', א. 2. רמב"ן מסרס כתוב זה ומפרשו: הוא היה לוטש  ... (cache)
 • אלחנן סמט: וכשילדה חוה אמו בן נוסף, קראה את שמו 'שת' ונימקה זאת: "כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (בראשית, ד', כה). מה היה חסר הפסוק בלא שלוש המלים האחרונות? האם אין   ... (cache)
 • Mathematical Analysis Applied to Talmud Study: וכתיב {בראשית ד'} כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ורבנן אודויי הוא דקא מודית. תניא אידך ר' נתן אומר ב"ש אומרים זכר ונקבה ובה"א או זכר או נקבה אמר רבא מ"ט דר' נתן  ... (cache)
 • more "שת לי אלהים זרע ":
 • השמיטה הקודמת ועולמינו זה - תורה אור ותורת חיים לפרשת שמות: שת עצמו הוא גלגול של הבל – "כי שת לי אלקים בן אחר תחת הבל כי הרגו קין" (המקור הכי מפורש לגלגולי נשמות בתורה). הבל הוא אותיות להב של השלהבת. הבל הוא טיפוס רוחני,  ... (cache)
 • שת – ויקיפדיה: שמו של שת מוסבר בפסוק (בראשית ד', כ"ה) "כי שָׁת (נתן) לי ה' בן אחר תחת הבל כי הרגו קין". על פי המקרא כל האנושות היא מצאצאיו של שת (כל צאצאי קין נספו במבול בגלל החטאים  ... (cache)
 • טבע עברי - קין והקניין-עשיו ועכשיו: עברו השנים ובן חדש נולד- שת-"כי שת לי ה' זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין....אז הוחל לקרוא בשם ה' בעולם"(שם, שם,כה-כן). לאחר חווית הקניין שחוותה חוה עם לידת קין ולאחר ששכלה את   ... (cache)
 • קבלת שבת: 17 אוגוסט 2013 ... האנושי איננו הבל, כי אם שת: "זרע אחר תחת הבל, כי. הרגו קין", הדגם האנושי שעליו נאמר: "ויולד בדמותו. כצלמו". הוא הבל, היודע להשתמש בנשקו של קין, הוא. (cache)
 • ספר הכוזרי - שני: ... הבל כמה שנאמר כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין ונעשה הוא ראוי להקרא בן אלהים שם שנקרא בו אדם וראוי לנחל את הארץ ההיא שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. (cache)
 • אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות: רק לקראת סיום הפרק מזכירה התורה כי אדם וחוה הביאו לעולם בן נוסף, ואמו נתנה לו את השם שת - "כי שת לי א-לֹהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (פס' כה). מסתבר, אפוא, כי לצד  ... (cache)
 • כי תצא - בעל מלחמות: אלא שהתורה הדגישה שהאידיאל האנושי איננו הבל, כי אם שת: "זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין", הדגם האנושי שעליו נאמר: "ויולד בדמותו כצלמו". הוא הבל, היודע להשתמש בנשקו של קין,  ... (cache)
 • קהלת, החולף והנצחי - תכלת: המשך השושלת מוזכר בבראשית ד:כה-כו: "וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שֵׁת: 'כי שָׁת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין'. וּלְשֵׁת גם הוא יֻלד בן, ויקרא את  ... (cache)
 • ספר מערכת האלקות: ... ובאצילות הפחד בנה המחריב שלהם כענין גם את זה לעמת זה עשה האלקים (קהלת ז) ואשר הביאנו לבאר כן הוא מה שנאמר כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין (בראשית ד)  ... (cache)
 • באורי אגדות חגיגה י-יא: ואילו ידעת מה טעם נתקבלה מנחת הבל, וסוף סוף נהרג, ומה טעם לא נתקבלה מנחת קין ונטרד מן העולם, ומה טעם נאמר כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין [בראשית ד, כה],  ... (cache)
 • מחברת קורס מצטברת - לב: הייחוס המשפחתי חוזר שוב ושוב. "ותהר ותלד בן ושמו שת כי שת אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" – פסוק לפי הכללים. מה פשר השינוי הקיצוני בניסוח מתחילת הפרק לסוף הפרק? (cache)
 • עם זו גאלת: הגדה אחרת | המחסן של גדעון עפרת: 16 ספטמבר 2012 ... והנה, סיום פרק ד (25-26): "וידע אדם עוד את-אשתו, ותלד בן ותקרא את-שמו שת כי שת-לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ולשת גם-הוא יֻלד-בן, ויקרא את-שמו  ... (cache)
 • more "אחר תחת הבל כי ":
 • מבית שאול לבית דוד: ... המתגלגלת בסוד משה-שת-הבל למפרע, כנודע), והוא גם הגלגול הראשון (של המת הראשון) בתורה, כמפורש ששת הוא "תחת הבל כי הרגו קין "[יז]. האר"י מלמד כי שרשי כל הנשמות הם שני   ... (cache)
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת משפטים: קרן תמה קרן מועדת = אדם פעמים הבל, קרן קרן = שת – תחת הבל כי הרגו קין כשור נגח). "וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק [לנגח את הרשעים, ו'באבוד רשעים רנה' בגילוי  ... (cache)
 • more "הבל כי הרגו קין ":

תגובות