כל ימי הארץ

קוד: ביאור:בראשית ח22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית ח22: "עֹד כָּל יְמֵי הָאָרֶץ זֶרַע וְקָצִיר, וְקֹר וָחֹם, וְקַיִץ וָחֹרֶף, וְיוֹם וָלַיְלָה, לֹא יִשְׁבֹּתוּ"

לאחר המבול, נשבע ה' שיותר לא יביא מבול על הארץ, ולא ישבית את סדרי הטבע. ויש שראו כאן עיקרון רוחני, שחוקי הטבע אינם משתנים לעולם (ראו האם חוקי הטבע משתנים?).

דקויות

בדברי ה' ישנם 4 זוגות של מושגים מנוגדים; מה משמעותם של מושגים אלה?

יש אומרים שהמושגים הללו מתארים את עונות השנה; כמה עונות בדיוק? - ראו כמה עונות יש בשנה:

  1. שתי עונות - קיץ וחורף - המתוארות בארבעה צמדי מושגים שונים (החורף נקרא גם זרע, קור, ואולי גם לילה; והקיץ נקרא גם קציר, חום, ואולי גם יום).
  2. ארבע עונות - קיץ, חורף, זרע (=סתו) וקציר (=אביב); ועוד שני מושגים המתארים את חילופי הטמפרטורה (קור וחום), ושני מושגים המתארים את חילופי האור והחושך (יום ולילה).
  3. שש עונות - זרע, קציר, קור, חום, קיץ, חורף - ושני מושגים המתארים את חילופי האור והחושך (יום ולילה).
  4. שמונה עונות - ראו כמה עונות יש בשנה?

אך ייתכן שכל צמד של מושגים מתאר מחזוריות בתחום אחר:

תגובות