האם שרה היתה אחותו של אברהם?

קוד: ביאור:בראשית כ12 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

לאחר שאבימלך מלך פלשתים לקח את שרה, אברהם מאשים את אבימלך ואומר לו (בראשית כ11-12): "כי אמרתי: 'רק אין יראת א-להים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי'. וגם אמנה אחותי - בת אבי היא אך לא בת אימי, ותהי לי לאישה!".

1. הפירוש המקובל לפסוק הוא שאברהם מנסה להצדיק את עצמו ואומר 'לא ממש שיקרתי כי שרה היא גם אחותי'.

לכן נראה לי (ע"פ מדרש בראשית רבה לפסוק)שיש להבין את דבריו של אברהם כך: "שיקרתי לך כי ידעתי ש אין יראת א-להים במקום הזה ואתם עלולים להרוג אותי. ואני גם יכול להוכיח לך שאין כאן יראת א-להים: וגם אמנה - אפילו אם חשבתם ששרה היא אחותי - הייתם צריכים לחשוב שאולי בת-אבי היא אך לא בת-אמי, ושהיא לא רק אחותי אלא גם אשתי (כי באותה תקופה היה מותר לאדם להתחתן עם אחותו מאביו)! אבל אתם לא בדקתם את זה כי אין בכם יראת א-להים!"

כלומר: אברהם לא אומר ששרה היא אחותו, אלא שאפילו אם היא היתה אחותו - הפלשתים עדיין לא היו צריכים להסיק מכך שהיא לא אשתו.

תגובות