מדוע הציע יעקב ללבן לעבוד 7 שנים?

קוד: מדוע הציע יעקב ללבן לעבוד 7 שנים בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: עמוס

אל:

תגובה ל: בראשית כט שנכתבה ב15:16:28  22.03.2005


[פורסם בכפית אב תשנ"ח, במאמר " חזרתו של יעקב "]

בראשית כט 18: "ויאהב יעקב את-רחל ויאמר אעבדך שׁבע שׁנים ברחל בתך הקטנה". מדוע יעקב מציע לשלם תשלום כה גבוה עבור רחל, ולא מתחיל ב"מחיר" נמוך יותר?

תגובות