להצניע את העושר

קוד: ביאור:בראשית לב6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אדם שיש לו רכוש רב צריך להשתדל להצניע אותו, לא 'להוציא עיניים' לאחרים. כך ניתן ללמוד מדבריו של יעקב אל עשו אחיו:
בראשית לב6: "וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר צֹאן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה, וָאֶשְׁלְחָה לְהַגִּיד לַאדֹנִי לִמְצֹא חֵן בְּעֵינֶיךָ"

ליעקב היה רכוש רב, אבל בדבריו לעשיו הוא דיבר בלשון יחיד: לא שוורים אלא שור אחד, לא חמורים אלא חמור אחד...

יעקב לא שיקר, שהרי בשפה העברית אפשר לדבר בלשון יחיד כשהכוונה ללשון רבים, למשל אומרים "אלף איש" כשהכוונה "אלף אנשים" (ע"פ רש"י); אם כך, אפשר גם להגיד "יש לי שור" כשהכוונה "יש לי שוורים". יעקב בחר להגיד את האמת בשפה שתצניע את עושרו ולא תעורר את קנאתו של עשו.

ועוד: יעקב מדגיש שכל הרכוש שלו הוא רק מן החי - שור, חמור, צאן, עבד, שפחה. הברכה שיעקב 'גנב' מעשיו היתה מעולם הצומח והדומם: בראשית כז28: "וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְרֹב דָּגָן וְתִירֹשׁ". נראה שיעקב רצה לפייס את עשיו על כך ש'גנב' ממנו את הברכה, ולכן אמר לו "אין לך מה לקנא בי - לא נהניתי בכלל מהברכה הזאת - לא קיבלתי שום עושר מעולם הצומח - כל הרכוש שלי הוא מעולם החי; וגם הרכוש הזה הוא מועט מאד - רק אחד מכל סוג... ...ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך". וכך פירש רש"י: "אבא אמר לי 'מטל השמים ומשמני הארץ', זו אינה לא מן השמים ולא מן הארץ".

פירושים נוספים

1. פירשנו שדבריו של יעקב בלשון יחיד נועדו למנוע את קנאתו של עשו ולהרגיע את כעסו;

2. אך יש שפירשו להיפך, שדבריו של יעקב נועדו להראות לעשו עד כמה הוא הצליח, כדי שיידע שה' עוזר לו ולא כדאי 'להתעסק' אתו - בתחילת דרכו היה לו רק שור אחד, ועכשיו יש לו הרבה: "משור אחד יצאו שוורים הרבה, ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה" (רבי יהודה, בראשית רבה עה ו).

3. ויש שפירשו שדבריו של יעקב רומזים לצאצאים החשובים שעומדים לצאת ממנו, הם נועדו לרמוז לעשיו שליעקב ומשפחתו ישנה חשיבות רבה בתוכנית ההסטורית של ה', ולכן - שוב - ה' עוזר לו ולא כדאי לפגוע בו: "שור זה משוח מלחמה, חמור זה מלך המשיח... שור זה יוסף, חמור זה יששכר..." (ראו בראשית רבה עה ו, יב, וכן מדרש תנחומא).

כנראה שהדברים של יעקב לא שכנעו את עשיו ולא מצאו חן בעיניו, כי בפסוק הבא (פסוק 7) הוא לקח 400 איש והלך לקראת יעקב (אולי הוא רצה לבדוק מה הרכוש האמיתי של יעקב). יעקב הבין שבסוף עשיו יגיע אליו יגלה את האמת, ולכן הוא ניסה לפייס את עשיו בדרך אחרת – הוא שלח לו מנחה מהרכוש שלו (פסוקים 13 - 20), ואז אמר לו (בראשית לג 11) "  קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני א-להים וכי יש לי כל": אתה יכול לקחת את הברכה בחזרה, אני לא צריך אותה, כי א-להים נתן לי כל מה שאני צריך.

ראו גם:


תגובות