כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי?

קוד: ביאור:בראשית מד34 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

המשנה למלך מצרים העליל עלילה על בנימין, בן הזקונים של יעקב, ורצה לקחת אותו לעבד. יהודה הסביר לו שאם בנימין לא יחזור הביתה זה יגרום ליעקב צער גדול מנשוא, וביקש ממנו שייקח אותו במקומו:

בראשית מד34: "כִּי אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי וְהַנַּעַר אֵינֶנּוּ אִתִּי? פֶּן אֶרְאֶה בָרָע אֲשֶׁר יִמְצָא אֶת אָבִי!"

כששמעתי בדיסק של "מעייני הישועה" את אהרן רזאל שר "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי" (ניתן לראות תוים כאן), עלו בדעתי כמה משמעויות שונות לגמרי למילים אלו:

1. איך אעלה, אתעלה ואתקרב אל אבי שבשמיים, כאשר הנער - כל אותם יהודים שאינם מכירים את ה', והם בבחינת "נער", איננו מתעלה ומתקרב אל ה' יחד איתי?! מה הטעם להתקרב אל ה', אם לא מקרבים גם אחרים?!

2. איך אעלה אחרי מאה ועשרים שנה אל אבי שבשמיים, אל העולם הבא, כאשר הנער - כל אותם יהודים שאינם יודעים תורה והם בבחינת "נער" - איננו מגיע לעולם הבא יחד איתי?! וכי יכול האדם לזכות לחיי העולם הבא כאשר לא עסק בקירוב יהודים לתורה?!

אני לא מבין שום דבר במוסיקה, אז חשבתי שזה רק רעיון מוזר שלי, אבל אז ראיתי שיש לפחות עוד אדם אחד שהבין באופן דומה (הרב חן חלמיש). אבל יש שטענו שאינם מוצאים מסרים מסוג זה בניגונים, וייתכן שמדובר בשמיעה סובייקטיבית שלי (מואדיב, עצור כאן חושבים).

פירושים נוספים

שני הפירושים שהבאתי למעלה מקובלים על כל החוגים ביהדות; אך ניתן לפרש את הפסוק גם בדרכים נוספות, שמתאימות לדעתם של חוגים מסויימים בלבד:

3. איך אעלה אל אבי, אל ארץ ישראל שהיא הארץ הקדושה לה', כאשר הנער - כל אותם יהודים שהם בבחינת "נער" ונמצאים בגלות - איננו עולה יחד איתי? - זו, עד כמה שידוע לי, היתה אחת הסיבות שהרב מנחם מנדל מליובאביטש זצ"ל לא עלה לארץ - הוא רצה להישאר עם ה"נערים", בני ישראל, עד שכולם יעלו.

4. איך אעלה אל אבי, אל הר הבית, ההר הקדוש לה', כאשר הנער - כל אותם יהודים שהם בבחינת "נער" ואינם מבינים את חשיבותו של בית המקדש, איננו עולה יחד איתי? זו אחת הסיבות שאנשים מסויימים אינם עולים להר הבית בימינו - הם מחכים שכל עם ישראל יכיר בחשיבות ההר ויתאחד לבניית בית המקדש.

תגובות