בצלם - בדמות

קוד: בצלם - בדמות בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בתחילת ספר בראשית יש כמה מקומות שמדברים על יצירת האדם, ונזכרים בהם המושגים "צלם" ו"דמות":

  1. לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): ויאמר א-להים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ.
  2. בבריאת האדם עצמה (בראשית א 27):  ויברא אלוהים את האדם בצלמו,בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם.
  3. (בראשית ה 1): זה ספר תולדות אדם: ביום ברוא אלהים אדם, בדמות אלהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם; ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם.
  4. (בראשית ה 3): ויחי אדם שלושים ומאת שנה, ויולד בדמותו,כצלמו; ויקרא את שמו שת.
  5. במצוות לבני נוח (בראשית ט 6): שופך דם האדם, באדם דמו יישפך; כי בצלם אלהים, עשה את האדם. ואתם פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה.

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים בין הפסוקים:

מספר צלם דמות
1 (תכנון) רבים בצלמנו כדמותנו
2 (ביצוע א) יחיד בצלמו, בצלם אלהים -
3 (ביצוע ב) יחיד - בדמות אלהים
4 (הולדת שת) יחיד כצלמו בדמותו
5 (עונש מות לרוצחים) יחיד בצלם אלהים -

עכשיו ננסה להסביר כל אחד מההבדלים.

 

בצלמנו <> בצלמו

  1. [ע"פ מדרש בראשית רבה - ע' 'דעת מקרא'] כשה' תכנן לברוא את האדם, הוא התייעץ (עם המלאכים, או עם העולם, או עם החיות). ה' לא באמת היה צריך את עצתם, אבל הוא בכל-זאת התייעץ, כדי ללמד דרך ארץ - שיהיה הגדול מתייעץ עם הקטן לפני שהוא עושה מעשה שעלול להשפיע עליו. מכיוון שהאדם יהיה, במובן מסויים, 'מתחרה' של המלאכים, ימשול בעולם וירדה בחיות - ראוי להתייעץ עם אותם גורמים שיושפעו מבריאת האדם {יש מקומות נוספים שבהם רואים שה' מתייעץ עם יצוריו - למשל בראשית יח 17-33, מל"א כב 19-20 ועוד}. כל זה נכון בשלב התכנון. אבל אחרי שהוחלט לברוא את האדם כבר אין מקום להתייעץ: בביצוע ה' לא צריך שום 'עזרה'.
  2. התכנון המקורי היה...

 

בצלם <> בדמות

נשלח על-ידי נועם (81.218.189.252) ב14:53:45  20.01.2004,


צלם = פסל, דומם ללא כוח חיות בו. להבנתי שלב העצה היה רק אודות עשיית הצלם ללא כוח החיות. לכשהגיע הבורא לשלב הביצוע הוא לבדו ואין עשייה אלא יצירה/בריאה מעלה גבוהה יותר שלאחריה "ויפח באפיו נשמת חיים"


 

תגובות